Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

geen mogelijkheid voor online diensten?

geen mogelijkheid voor online diensten?   Dan hebben wij een goede tip! Voor gemeenten die geen mogelijkheid zien om hun diensten via online kanalen aan te bieden: Zoek een zuster­ge­meente in de buurt die wel uitzen­dingen of livestreams verzorgt. Maak afspraken...

#nietalleen een prachtig platform

#nietalleen een prachtig platform Een belang­rijke schakel tussen vraag en aanbod. Gezamenlijk een vangnet creëren  om mensen die de gevolgen van de corona­crisis onder­vinden met raad en daad bij te staan. Dat was die insteek van het initi­atief #nietalleen....

collecte in de coronacrisis

collecte in de coronacrisis Inkomsten uit collecten worden in deze tijd gemist. Daar is zonder extra kosten een oplossing voor: betaal­verzoek, betaallink en QR-code. De penning­meester van de diaconie of van de kerk kan met de bankre­kening een betaal­verzoek...

kansen in de crisis

kansen in de crisis Nederland zit in een lastige en onzekere periode. Voor de kerken geldt dat niet minder. Toch zijn er voor plaat­se­lijke kerken ook heel wat kansen in de corona­crisis. Over: contact met plaat­se­lijke overheid, knutsel­pak­ketten voor kinderen en...

predikant, pionier, kerkelijk werker: let op jezelf!

predikant, pionier, kerkelijk werker: let op jezelf! In gesprekken met predi­kanten en kerkelijk werkers merken we hoe verschillend ieder met de corona­crisis omgaat. In dit artikel geeft Rudolf Setz enkele handvatten om met deze crisis­si­tuatie om te gaan. Hoe kan...

kerkdiensten uitzenden of streamen

kerkdiensten uitzenden of streamen Hoe kan de kerkenraad in ‘coronatijd’ toch zorgen dat de leden de kerkdiensten meebe­leven? Kun je het kerkgebouw en de facili­teiten gebruiken? Kan dat ook vanuit huis? Denk aan uitzenden of streamen.   verschil uitzenden en...