Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

advies kerk en overheid 26 maart

advies kerk en overheid 26 maart Het kabinet heeft bekend­ge­maakt dat voor samen­komsten van religieuze of levens­be­schou­we­lijke aard, mits daarbij ten hoogste 30 personen aanwezig zijn en mits betrok­kenen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de...

#nietalleen op televisie

#nietalleen op televisie Live vanuit hun eigen huiskamers delen EO-presen­ta­toren Bert van Leeuwen en Anne-Mar Zwart bemoe­di­gende initi­a­tieven die in deze bijzondere tijd ontstaan. Het zijn inspi­re­rende verhalen die onder andere zijn ingezonden via het online...

aanbeveling ds. Schenau #nietalleen

aanbeveling ds. Schenau #nietalleen Een aanbe­veling van het moderamen van onze generale synode, preses Han Schenau: 'In tijden van dreiging riep de profeet Micha het volk Israël op om te vertrouwen op de Heere, en om met een ootmoedig hart en open handen ‘recht te...

generale synode door naar september

generale synode door naar september Het moderamen van de generale synode laat weten: Besloten is de derde verga­derweek van de synode over de zomer heen te tillen. Deo Volente (dat zeggen we er nu met extra nadruk bij!) zijn er dan nog twee verga­der­weken: 29...

helpen via #nietalleen

helpen via #nietalleen Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het corona­virus (COVID-19). Vooral de meest kwets­baren in onze samen­leving hebben de komende tijd waarschijnlijk hulp nodig. Gelukkig zijn er al heel wat initi­a­tieven van jong en...

advies: kom online samen

advies: kom online samen Het Diensten­bureau adviseert gemeenten om tot 1 juni 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Kom alleen samen met de mensen die noodza­ke­lij­kerwijs aanwezig moeten zijn. Houd ander­halve meter afstand. De overheid geeft aan dat...