Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
fieldlabs en kerkdiensten

fieldlabs en kerkdiensten

fieldlabs en kerkdiensten Het CIO (Inter­ker­kelijk Contact Overheids­zaken) werkt aan de voorbe­reiding van een serie praktijk­proeven met kerkdiensten in kerkge­bouwen. Hierover vindt overleg plaats met de minis­teries van Justitie en Veiligheid en van...
routekaart voor de kerken

routekaart voor de kerken

routekaart voor de kerken Het Inter­ker­ke­lijke Contact in Overheids­zaken (CIO) heeft de ‘route­kaart kerken’ aanvaard als advies voor de aange­sloten 31 kerkge­noot­schappen en de kaart vervolgens officieel aange­boden aan minister Grapperhaus. Wij zijn met het CIO...