Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

CGKv Petrakerk IJmuiden zoekt voorganger

Onze missie is een aantrek­ke­lijke, hechte, dynamische en aanste­ke­lijke gemeente van Jezus Christus zijn in de gemeente Velsen. De uitda­gingen waar kerken in Noord-Holland voor staan, zijn ons niet vreemd. Toch kijken we optimis­tisch en met vertrouwen naar de...

doet u mee?

Op verzoek van de generale synode maakt het Diensten­bureau een plan om de commu­ni­catie van kerk(verband) met leden te verbe­teren. We hebben een enquête gemaakt met 9 korte vragen. Met uw antwoorden helpt u ons geweldig! Klik op:...

afscheid ds. Arjan Hilbers

Op 1 september beëin­digde ds. Arjan Hilbers zijn werk als zendings­con­sulent van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dat hij begon op 1 september 2006. Op het Diensten­bureau is inmiddels ds. Willem van 't Spijker aange­steld als zijn opvolger. Op vrijdag 7...

actie LCJ: getuigen gevraagd

Het LCJ, één van de jonge­ren­or­ga­ni­saties van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken, gaat actie­voeren voor drie evange­li­sa­tie­pro­jecten in Nederland en hun eigen jeugdwerk. De actie­slogan dit jaar is: Getuigen gevraagd! Met de actie­op­brengst wil het LCJ...

er komt een HSV-groot­let­ter­bijbel

In samen­werking met stichting Herziening Staten­ver­taling en uitgever & drukker Royal Jongbloed werkt de CBB - Chris­te­lijke Bibli­o­theek voor Blinden en Slecht­zienden - komende maanden aan een groot­let­ter­uitgave van de Bijbel in de Herziene...

Vluch­te­lin­gen­ge­bedsdag 2018

Nieuw­komers, ook die bij jou om de hoek, voelen zich vaak eenzaam. Stichting Gave zet zich voor die nieuw­komers is. Gave vindt dat deze nieuw­komers een écht thuis verdienen waar zij zich geliefd en gezien voelen, een nieuw leven opbouwen, tot bloei komen. Gave...