Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
dank voor noodhulp Pakistan

dank voor noodhulp Pakistan

Een paar maanden geleden werd Pakistan getroffen door de heftigste overstro­mingen in de geschie­denis van het land. Via onze partner-organi­satie daar geven we hulp. Dit is mogelijk gemaakt door het geld dat onze kerken voor deze noodhulp hebben ingezameld. Het is hulp op kleine schaal, maar het is er. Het geeft hoop. Namens al die families dank u wel!

Eloiza: ‘ik heb geleerd dat ik waarde heb’

Eloiza: ‘ik heb geleerd dat ik waarde heb’

In Brazilië onder­steunen we een project dat begonnen is door kerken in de regio, die van Neder­landse afkomst zijn. Ze zagen hoe zwaar probleem­jon­geren het hadden en wilden hen onder­steunen vanuit het hart van het Evangelie van onze Here Jezus Christus. In het Jeugd­centrum Jardim Colonial geven ze aan deze kansarme jongeren de cursus ‘Voorbereid de Toekomst In’. Het doel is om ze een diploma te laten halen en ze voor te bereiden op een plek op de arbeids­markt. Hierbij het verhaal van Eloiza, 17 jaar.

liefde

liefde

We sluiten 2022 bijna af en leven toe naar het Kerst­feest. We herdenken de grote liefde van onze God en Vader door het zenden van zijn Zoon Jezus Christus. ‘Want zo lief had God deze wereld…’ Door de eeuwen heen heeft deze daad van liefde gelovigen geïnspi­reerd om ook te geven; niet alleen finan­cieel, maar ook tijd, aandacht, zorg en betrok­kenheid. Wij mogen dit als CGK-gemeenten doen met zoveel projecten in de wereld. Een overzicht vindt u in ons projectenmagazine.