Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

jeugd­werk­ad­viseur CGJO

De Chris­te­lijke Gerefor­meerde Jeugdwerk Organi­satie (CGJO) is een jeugd­werk­or­ga­ni­satie binnen de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken. We streven ernaar dat er bloeiend jeugdwerk is in elke (CGK) kerk, met als doel dat jongeren Jezus leren kennen. De CGJO...

interim-bestuurder LCJ

De Raad van Toezicht van het LCJ heeft zater­dag­morgen 31 augustus met de medewerkers van de organi­satie gesproken. Gedeeld is, dat er bij de directeur/bestuurder helaas sprake is geweest van grens­over­schrijdend gedrag op het gebied van seksu­a­liteit in...

vacature kerkelijk werker Mussel

In de Chris­te­lijke Gerefor­meerde kerk ‘de Ark’ in Mussel, een gemeente van ruim 600 leden, is plaats voor een kerkelijk werker die onze predikant kan onder­steunen op het gebied van pastoraat, catechese en jeugdwerk. Er is ruimte voor 16 uur per week op basis van...

schorsing directeur LCJ

De Raad van Toezicht van het LCJ deelt mee dat hij de algemeen directeur/bestuurder van het LCJ, de heer C. van Vianen, per direct heeft geschorst en daarmee op non-actief heeft gesteld. Vervolgstappen zullen binnenkort worden genomen overeen­komstig de procedure die...

moeilijk bereikbaar

Op donderdag 11 juli wordt op het Diensten­bureau een nieuwe server geïnstal­leerd. We zijn die dag daarom slecht bereikbaar. Als alles naar wens gaat, kunt u ons op vrijdag­ochtend weer bellen en...

vacature kerkelijk werker Zwolle

De gemeente van Zwolle zoekt een enthou­siaste en inspi­re­rende werker die het kringenwerk in de gemeente coördi­neert. Deze persoon werkt samen met de huidige werker kringen, Syta Bosma. 'Onze gemeente is opgebouwd uit kringen. Dit zijn geogra­fische en informele...