Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

uitstel besluitvorming classis Zwolle

uitstel besluitvorming classis Zwolle Op 5 februari vervolgde de classis Zwolle haar najaars­ver­ga­dering van 2019. Op tafel lagen vier voorstellen aan de classis, hoe zij zich zou opstellen tegen het besluit van de gemeente van Zwolle, om gemeen­te­leden, die in een...

classis Zwolle

classis Zwolle Op vrijdag 13 december vergadert de classis van Zwolle. Op de agenda staat onder meer het voort­gaande gesprek met de gemeente van Zwolle over haar moeite met de besluit­vorming van de generale synode rond homosek­su­a­liteit en homosek­suele...

laatste dienst Zuidland

laatste dienst Zuidland Per 1 januari is de gemeente in Zuidland opgeheven. De eigen website vermeldt een laatste kerkdienst  op 14 januari, met genodigden, met consulent ds. A. J. T. Ruis (Rotterdam-Kralingen) als voorganger.  ...

CGK en GKv Den Helder samen

CGK en GKv Den Helder samen Per 1 januari 2020 vormen de GKv en de CGK in Den Helder met instemming van de classes van CGK en GKv een samen­wer­kings­ge­meente. Dat is het sluitstuk van een langdurig traject van steeds inten­sievere samen­werking. Al enige tijd worden...

collecterooster 2020

collecterooster 2020 Het collec­te­rooster voor 2020 is bekend. Het rooster kan worden gebruikt om de collecten voor de diverse kerke­lijke kassen in te plannen. U kunt ook aan de hand van dit rooster voorbede doen voor de werkzaam­heden van de verschil­lende...