Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

uitstel vergadering classis Zwolle

uitstel vergadering classis Zwolle In navolging van de oproep van de overheid in verband met de verspreiding van het corona­virus hebben de roepende kerk van Dronten en het moderamen van de classis Zwolle besloten de geplande voorjaars­ver­ga­dering van de classis...

uitstel ambtsdragersconferentie

uitstel ambtsdragersconferentie In verband met de maatre­gelen tegen de verspreiding van het corona­virus wordt de ambts­dra­gers­con­fe­rentie van 18 april verplaatst naar het najaar van 2020....

uitstel besluitvorming classis Zwolle

uitstel besluitvorming classis Zwolle Op 5 februari vervolgde de classis Zwolle haar najaars­ver­ga­dering van 2019. Op tafel lagen vier voorstellen aan de classis, hoe zij zich zou opstellen tegen het besluit van de gemeente van Zwolle, om gemeen­te­leden, die in een...

Kamer van Koophandel

Kamer van Koophandel Alle plaat­se­lijke kerken (voor zover zij nog geen KvK-inschrijving hadden) zijn begin 2020 ingeschreven in het Handels­re­gister van de Kamer van Koophandel. Hiermee kunnen zij zich in de toekomst makke­lijker identi­fi­ceren als rechts­persoon...

classis Zwolle

classis Zwolle Op vrijdag 13 december vergadert de classis van Zwolle. Op de agenda staat onder meer het voort­gaande gesprek met de gemeente van Zwolle over haar moeite met de besluit­vorming van de generale synode rond homosek­su­a­liteit en homosek­suele...