Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

jaarboek 2020

jaarboek 2020 Het jaarboek 2020 is te bestellen in onze webshop! Naast gegevens van predi­kanten, kerken­raden en diaco­nieën, vindt u infor­matie van deputaat­schappen en commissies. Zoals gebrui­kelijk doen enkele deputaat­schappen verslag van hun werk in het...

uitstel vergadering classis Zwolle

uitstel vergadering classis Zwolle In navolging van de oproep van de overheid in verband met de verspreiding van het corona­virus hebben de roepende kerk van Dronten en het moderamen van de classis Zwolle besloten de geplande voorjaars­ver­ga­dering van de classis...

uitstel ambtsdragersconferentie

uitstel ambtsdragersconferentie In verband met de maatre­gelen tegen de verspreiding van het corona­virus wordt de ambts­dra­gers­con­fe­rentie van 18 april verplaatst naar het najaar van 2020....

uitstel besluitvorming classis Zwolle

uitstel besluitvorming classis Zwolle Op 5 februari vervolgde de classis Zwolle haar najaars­ver­ga­dering van 2019. Op tafel lagen vier voorstellen aan de classis, hoe zij zich zou opstellen tegen het besluit van de gemeente van Zwolle, om gemeen­te­leden, die in een...