Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

generale synode: live te volgen

generale synode: live te volgen De tweede synodeweek is van 28 - 31 januari. De agenda en de meeste deputa­ten­rap­porten en commis­sie­rap­porten zijn openbaar en in te zien via www.cgk.nl/rapporten. Ook bij de derde zittingsweek (in maart) zullen we de rapporten...

generale synode 31/01/20

generale synode 31/01/20 Op vrijdag 31 januari werd rond 17:00 uur de tweede synodeweek afgesloten. In dit artikel een beknopte weergave van deze laatste verga­derdag. Nog eens terug­kijken naar de bespre­kingen van de synode? Dat kan via www.cgk.nl/live, waar de...

generale synode 30/01/20

generale synode 30/01/20 De voorzitter opent de verga­dering. Het blijkt dat ds. Buijs afwezig is vanwege ziekte, de verga­dering wenst hem van harte Gods zegen toe. Een voorstel vanuit de verga­dering om een assessor ad interim te benoemen wordt niet...