Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
besluiten generale synode 2019-2022

besluiten generale synode 2019-2022

besluiten generale synode 2019-2022 Deze week verschijnt het beslui­ten­boekje van de generale synode 2019-2022. Vanuit het Diensten­bureau wordt het in de loop van deze en volgende week verzonden naar de kerken­raden, predi­kanten en andere belanghebbenden. De...
afsluitende vergaderdag synode

afsluitende vergaderdag synode

afsluitende vergaderdag synode Op dinsdag 8 juni hoopt de generale synode van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde kerken opnieuw online te vergaderen. De verga­dering wordt is te volgen via de livestream van de CGK. Voor de agenda en de te bespreken rapporten...
generale synode vergadert 's avonds

generale synode vergadert 's avonds

generale synode vergadert 's avonds De generale synode van onze kerken vergadert op dinsdag 16 maart vanaf 19.30 uur opnieuw online. Hoofd­on­derwerp is een voorstel over de voortgang van de synode. Op de pagina met de synode­rap­porten vindt u het rapport waarover...
generale synode 08/06/2021

generale synode 08/06/2021

generale synode 08/06/2021 Op 8 juni kwam de generale synode opnieuw online bijeen. Een kort verslag van ds. Oosterbroek. Ds. J.G. Schenau opent de zitting door het lezen van Marcus 6: 30-34. De goede Herder zorgt voor Zijn kudde daarom kunnen de disci­pelen een...
generale synode 16/3/2021

generale synode 16/3/2021

generale synode 16/3/2021 Op dinsdag 16 maart kwam de generale synode online bijeen. Een kort verslag van ds. J. Oosterbroek: In een digitale avond­ver­ga­dering spreekt de synode over de vraag hoe we verder moeten met de rapporten die er nog liggen, te weten: vrouw...
afsluitende vergaderdag synode

vergaderdag synode

vergaderdag synode Op donderdag 28 januari hoopt de generale synode van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde kerken opnieuw online te vergaderen. De verga­dering is vanaf 9.30 uur te volgen via de livestream van de CGK. De agenda wordt over enkele dagen op onze...
Henriette Bal CGK dienstenbureau 0318-582350 info@cgk.nl