Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

vergaderdag synode

vergaderdag synode Op donderdag 28 januari hoopt de generale synode van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde kerken opnieuw online te vergaderen. De verga­dering is vanaf 9.30 uur te volgen via de livestream van de CGK. De agenda wordt over enkele dagen op onze...

generale synode: live te volgen

generale synode: live te volgen De tweede synodeweek is van 28 - 31 januari. De agenda en de meeste deputa­ten­rap­porten en commis­sie­rap­porten zijn openbaar en in te zien via www.cgk.nl/rapporten. Ook bij de derde zittingsweek (in maart) zullen we de rapporten...

generale synode 31/01/20

generale synode 31/01/20 Op vrijdag 31 januari werd rond 17:00 uur de tweede synodeweek afgesloten. In dit artikel een beknopte weergave van deze laatste verga­derdag. Nog eens terug­kijken naar de bespre­kingen van de synode? Dat kan via www.cgk.nl/live, waar de...