Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

generale synode 12/11/19

generale synode De eerste zittingsdag van de synode begint met een uur van gebed en ontmoeting. We spreken met elkaar over de kernen van het geloof in Jezus Christus en we ervaren eenheid in Zijn Naam. Na wat gebrui­ke­lijke plicht­ple­gingen wordt het rapport van...

generale synode 13/11/19

generale synode Op de agenda staat aller­eerst het punt van het afvaar­digen van niet-CGK broeders naar classis­ver­ga­de­ringen. De vorige synode besloot dat deze broeders geen stemrecht hebben op deze verga­de­ringen. Een aantal gemeentes heeft revisie aange­vraagd...

generale synode 15/11/19

Henriette Bal Na de chris­te­lijke opening door de voorzitter wordt de bespreking van het rapport van deputaten kerkorde en kerkrecht vervolgd. De synode besluit om in te zetten op een lande­lijke of regionale commissie voor appel­zaken, dit gaat de komende tijd...

generale synode 14/11/19

generale synode We beginnen met het rapport van deputaten Diaconaat. Na een boeiende presen­tatie van deputaten, waarin blijkt dat deputaten veel, goed en mooi werk doen, wordt een aantal vragen gesteld. Wat bedoelen deputaten met het begrip ‘groene kerk’, en ‘zijn de...

generale synode: lees en kijk mee

generale synode De eerste synodeweek was van 12 - 15 november. De agenda en de meeste deputa­ten­rap­porten en commis­sie­rap­porten zijn openbaar (uitge­zonderd de comité­stukken) en in te zien via www.cgk.nl/rapporten. Ook bij de tweede en derde zittingsweek zullen...

bijdrage prof. Selderhuis

De bijdrage van prof. Selderhuis tijdens de bezin­nings­bij­een­komst voor de generale synode op 4 oktober 2019 in de Pniëlkerk in Veenendaal.   Broeders, Het is goed u vandaag te zien, maar ik mis wel een aantal mensen, of een aantal, ik mis zo´n 1700...