Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

generale synode: live te volgen

generale synode: live te volgen De tweede synodeweek is van 28 - 31 januari. De agenda en de meeste deputa­ten­rap­porten en commis­sie­rap­porten zijn openbaar en in te zien via www.cgk.nl/rapporten. Ook bij de derde zittingsweek (in maart) zullen we de rapporten...

generale synode 31/01/20

generale synode 31/01/20 Op vrijdag 31 januari werd rond 17:00 uur de tweede synodeweek afgesloten. In dit artikel een beknopte weergave van deze laatste verga­derdag. Nog eens terug­kijken naar de bespre­kingen van de synode? Dat kan via www.cgk.nl/live, waar de...

generale synode 30/01/20

generale synode 30/01/20 De voorzitter opent de verga­dering. Het blijkt dat ds. Buijs afwezig is vanwege ziekte, de verga­dering wenst hem van harte Gods zegen toe. Een voorstel vanuit de verga­dering om een assessor ad interim te benoemen wordt niet...

generale synode 29/01/20

generale synode 29/01/20 In den lande en ook binnen de synode is er uitge­keken naar, opgezien tegen deze dag. De rapporten van deputaten eenheid zijn aan de orde, het gaat dan met name over de voorge­stelde ‘drie oplos­sings­rich­tingen’. Er is een tweetal rapporten...

generale synode 28/01/20

generale synode 28/01/20 De nieuwe verga­derweek begint met een uur van bezinning en gebed. Vooraf vraagt de preses of er afgevaar­digden onlangs in China zijn geweest, dit in verband met het Corona-virus. Niemand is onlangs in China geweest, we kunnen zonder...

generale synode 12/11/19

generale synode De eerste zittingsdag van de synode begint met een uur van gebed en ontmoeting. We spreken met elkaar over de kernen van het geloof in Jezus Christus en we ervaren eenheid in Zijn Naam. Na wat gebrui­ke­lijke plicht­ple­gingen wordt het rapport van...