Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

generale synode 29/01/20

generale synode 29/01/20 In den lande en ook binnen de synode is er uitge­keken naar, opgezien tegen deze dag. De rapporten van deputaten eenheid zijn aan de orde, het gaat dan met name over de voorge­stelde ‘drie oplos­sings­rich­tingen’. Er is een tweetal rapporten...

generale synode 28/01/20

generale synode 28/01/20 De nieuwe verga­derweek begint met een uur van bezinning en gebed. Vooraf vraagt de preses of er afgevaar­digden onlangs in China zijn geweest, dit in verband met het Corona-virus. Niemand is onlangs in China geweest, we kunnen zonder...

generale synode 24 en 26/11/20

generale synode 24 en 26/11/20 dinsdag 24 november Ds. J.G. Schenau opent de online-verga­dering van de synode. Ds. Buijs mediteert over Jesaja 64: 1 ‘Och, dat U de hemel openscheurde’. Laat in onze kerken en in het bijzonder in onze synodale verga­de­ringen onze...

generale synode 29/09/20

generale synode 29/09/20 Ds. J.G. Schenau, de preses van de synode, opent de verga­dering. Het is bijzonder dat we in deze tijd waarin het virus rondwaart, toch kunnen samen­komen. Er was een hele week gepland, maar gezien de corona­si­tuatie, is dat tot een dag...

generale synode 12/11/19

generale synode De eerste zittingsdag van de synode begint met een uur van gebed en ontmoeting. We spreken met elkaar over de kernen van het geloof in Jezus Christus en we ervaren eenheid in Zijn Naam. Na wat gebrui­ke­lijke plicht­ple­gingen wordt het rapport van...

generale synode 13/11/19

generale synode Op de agenda staat aller­eerst het punt van het afvaar­digen van niet-CGK broeders naar classis­ver­ga­de­ringen. De vorige synode besloot dat deze broeders geen stemrecht hebben op deze verga­de­ringen. Een aantal gemeentes heeft revisie aange­vraagd...