Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Zendingsnieuws: levens veranderen

Zendingsnieuws: levens veranderen

Zendings­nieuws is uit! ‘De Bijbel in onze eigen taal kunnen lezen, dat verandert ons leven,’ vertelt een Bijbel­ver­taler uit Botswana in een video-interview. Janetta Fokkema onder­steunt in Bolivia het zendingswerk. Ze geeft een kijkje achter de schermen. En is het echt waar dat je in Zuid-Afrika pas predikant kunt worden als je betrokken bent bij gemeentestichting?

bidden voor Afghanistan

bidden voor Afghanistan

bidden voor Afghanistan Door de onzekere situatie in Afgha­nistan zijn er ook zorgen over de veiligheid van mensen die voor hulpor­ga­ni­saties daar werkzaam zijn, soms al jaren lang. Laten we bidden voor hen en voor de mensen met wie ze...
het verhaal van Oleg Ljoebitsj

het verhaal van Oleg Ljoebitsj

Ruim vijfen­twintig jaar geleden vroegen de zendings­mensen van de onafhan­ke­lijke Baptisten in de voormalige Sovjetunie aan Oleg Ljoebitsj: wil jij geen zendeling worden? Hij overlegde met zijn vrouw en met de gemeente waar hij, in West-Oekraïne, lid van was. Hij werd uitge­zonden, en kwam terecht in Norilsk, op het schier­eiland Tajmyr. Onlangs werd zijn levens­verhaal opgeschreven 

verlof drs. Wilke den Hertog

verlof drs. Wilke den Hertog

verlof drs. Wilke den Hertog Inkomende brief van het Thuis­FrontTeam van familie den Hertog.   Spijke­nisse, 21 januari 2023 Aan de kerkenraad, de preek­voor­ziener en de zendingscommissie Geachte broeders en zusters, In het voorjaar hoopt het gezin van drs. W.M....