Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

CDC Leeuwarden komt weer samen

In deze tijd van versoe­peling krijgen ook bijeen­komsten weer ruimte. Wat een verademing was het om elkaar in de classis Leeuwarden weer te ontmoeten. Na een opening door voorzitter ds. Herman Carlier werd er gedeeld over de projecten en de MDW’ers’ (Misso­naire Diaconale Werkers).

projecten

Diaconaat helpt volgens het principe kerken helpen kerken helpen (2 Korin­tiërs 8 en 9). Kerken hebben oog voor de zwakken en kunnen gerichte zorg geven, gedreven door het Evangelie.

Ds. Erjan van der Linde legt uit dat de projecten worden aange­dragen door een kerkenraad, een bestuur of een project­groep. Project­aan­vragen hebben vaak een relatie met zending, een MDW’er of een gemeente. Binnen diaconaat zijn er drie werkgroepen die de aanvragen behan­delen op basis van de vastge­stelde criteria. Project­leiders rappor­teren doorgaans twee keer per jaar volgens een vast format.

meeleven

We spraken door over een vraag van de diakenen over hoe je de nood die je ziet deelt met gemeen­te­leden. Dat kan door meeleven. Het lezen van de nieuws­brief en Doorgeven, het bidden voor wie in nood is en het geven van onze gaven. Dat kan wat actiever door een project als gemeente te adopteren. Dat kan door zelf contact te leggen met een project. Dan ligt het zwaar­tepunt dus bij de lokale kerk; is er een eigen bestuur en leden van de gemeente gaan zelf naar dit project.

MDW’ers

Na de pauze richtten we ons op onze MDW’ers. Een van hen is deze avond bij ons, we luisteren naar Marjanne Hendriksen. Wie zijn ze en wat is ervoor nodig om als gemeente een MDW’er uit te zenden?

Marjanne vertelt hoe ze overtuigd raakte van Gods roeping om zendings­werker te worden. Haar predikant bracht haar in contact met het Diensten­bureau in Veenendaal. Het heeft haar geholpen om eerst een opleiding te volgen en vervolgens te oriën­teren bij verschil­lende zendings­velden. God leidde haar naar Zambia waar ze leiding gaf aan het opstarten van een scholen­project. Lees hier verder over de bijzondere ontwik­ke­lingen in het werk van Marjanne. 

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl