Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

Doorgeven neemt u mee

In het Doorge­ven­nummer van november nemen we u graag mee naar diverse plekken op deze wereld waar mensen in de God van de Bijbel geloven. Plekken waar wij als Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken betrokken zijn. Zoals in het winkel­centrum van Haarlem-Schal­kwijk, waar de gemeente Het Open Huis kerkdiensten houdt. We nemen u ook mee naar een naaiatelier in Egypte, waar de plaat­se­lijke kerk vrouwen helpt in het levens­on­derhoud van hun gezin te voorzien.
Bekijk na de diverse verhalen - over zending, diaconaat en evange­li­satie van onze kerken - de nieuwe achterkant met een prachtige foto van een diaconaal project in Cambodja.            

Download …

Print Friendly, PDF & Email