Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

Christenen in Bunggu in rouw

Op de eerste dag van het jaar 2022 overleed Alberth Tadida. Hij werd 74 jaar oud. Hij heeft veel betekend voor de verspreiding van het Evangelie in het moeilijk toegan­ke­lijke gebied van Bunggu, ten noorden van het Mamasagebied. 

 

uitgezonden naar Bunggu

Alberth werd in 1948 geboren in Kalumpang. In 1974 werd hij, samen met drie andere evange­listen, uitge­zonden door het synode­be­stuur van de Gereja Toraja Mamasa naar het gebied van Bunggu. Alberth was toen net afgestu­deerd als godsdienst­on­der­wijzer aan de theolo­gische school in Mamasa.

Bunggu was een gebied waar mensen nog niet behoorden bij een van de vijf godsdiensten die in Indonesië volgens de Pancasila erkend worden. De mensen leefden er nog geheel volgens de tradi­ti­onele godsdienst. Daardoor was het een gebied waar chris­tenen vrijuit kunnen werken aan het werven van disci­pelen voor de Here Jezus Christus.

 

het licht van het evangelie

Alberth heeft trouw gewerkt in het gebied. Hij woonde zijn hele leven in Saluira, naast de kerk die daar gebouwd werd en onlangs werd uitge­bouwd.  Op 25 december had Alberth in de dienst in Saluira nog het woord verkondigd, samen met ds. Note. Op 28 december had hij in Bambarano, een dorpje in de buurt van Saluira, een Kerst­viering geleid. Hij sprak over het licht van het Evangelie, dat in Jezus Christus is gaan schijnen. Dat licht wordt ook in Indonesië gesym­bo­li­seerd door het aansteken van kerst­kaarsen, in dit geval door br. Alberth.

Ds. Note vertelt: ‘Net nu we het nieuwe jaar zijn ingegaan is Saluira en heel Bunggu bedroefd geraakt vanwege het overlijden van Alberth Tadido die geroepen is tot zijn hemelse Vader. We vertrouwen dat de Heer zijn gezin troost en ook heel de gemeen­schap in Bunggu. We geloven dat onze geliefde broeder terug­ge­keerd is tot zijn Vader in de hemel. Moge de Heer zegen en troost geven aan het gezin.’ Ds. Note leidde de begra­fe­nis­dienst met een preek over 2 Korinthe 5:1-10.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl