Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

Chris­ten­ver­volging in Nepal

De laatste jaren is de kerk in Nepal flink gegroeid. Dit alles tot grote frustratie van fanatieke, invloed­rijke hindoes. Er zijn naar schatting momenteel 1,3 miljoen Nepalese chris­tenen. Het antichris­te­lijke sentiment wordt aange­stuurd door de politiek. Er is een wet van kracht die bekering tot het chris­tendom strafbaar maakt. Chris­tenen zijn slacht­offer van grof geweld, Bijbels worden verbrand en verschil­lende kerken in Nepal zijn met de grond gelijk gemaakt.

Een Nepalese broeder vertelt: 'Een paar chris­tenen hebben zich - na 9 jaar! - chris­tendom weer bekeerd tot hun voormalige religie, het hindoeïsme. Hun leider roept het publiek op om ook de andere chris­tenen te laten omkeren tot het hindoeïsme.Soms zijn eenzame chris­tenen weerloos tegen de grote meerderheid in hun dorp. Willen jullie bidden voor de chris­tenen in Nepal?'

 

Print Friendly, PDF & Email