Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

Chris­ten­ver­volging in Nepal

De laatste jaren is de kerk in Nepal flink gegroeid. Dit alles tot grote frustratie van fanatieke, invloed­rijke hindoes. Er zijn naar schatting momenteel 1,3 miljoen Nepalese chris­tenen. Het antichris­te­lijke sentiment wordt aange­stuurd door de politiek. Er is een wet van kracht die bekering tot het chris­tendom strafbaar maakt. Chris­tenen zijn slacht­offer van grof geweld, Bijbels worden verbrand en verschil­lende kerken in Nepal zijn met de grond gelijk gemaakt.

Een Nepalese broeder vertelt: 'Een paar chris­tenen hebben zich - na 9 jaar! - chris­tendom weer bekeerd tot hun voormalige religie, het hindoeïsme. Hun leider roept het publiek op om ook de andere chris­tenen te laten omkeren tot het hindoeïsme.Soms zijn eenzame chris­tenen weerloos tegen de grote meerderheid in hun dorp. Willen jullie bidden voor de chris­tenen in Nepal?'

 

Print Friendly, PDF & Email