Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

collecteren via mobiele telefoon

Via een app op je telefoon meedoen met een collecte. Dat is een nieuwe ontwik­keling in kerken, ook in onze kerken.

 Waarom zouden we?
Gemeen­te­leden, en zeker de jongeren, hebben steeds vaker geen contant geld bij zich. Het is steeds minder nodig door alle digitale betalingen en je kunt op steeds meer manier betalen via je telefoon. Waar je tot voor kort een pasje voor nodig had, kan nu in veel gevallen via een app op je telefoon. Ook maken steeds meer mensen gebruik van de mogelijk­heden als ‘tikkie’ of geven via een sms of Whatsapp. Dat hebben we als kerken ook mee te maken. Natuurlijk hebben veel kerken de mogelijkheid van collec­te­bonnen, waar allerlei voordelen van te noemen zijn. Toch is het goed na te denken over ‘het andere geven’, ook in de kerk vanwege de genoemde ontwik­keling dat steeds minder contact geld in omloop is.

Hoe werkt collec­teren via je telefoon?
Je hebt hier een aantal mogelijk­heden.
Givt is een app met één doel: geld geven via je smartphone. En de gedachte is dat dit geven op verge­lijkbare wijze zal plaats­vinden als het contante geld-geven. De kerk die met dit systeem werkt, plaatst in de collec­tezak een sensor. De app op je telefoon pakt het signaal van de sensor op als de telefoon dicht bij de collec­tezak wordt gebracht in een soort geef-beweging. Daarvoor is nodig dat je de Givt-app op je telefoon instal­leert en je eenmalig met de app registreert. Waar dan het ene gemeen­telid een geldmunt geeft en de andere een collec­tebon, geeft een derde door de telefoon naar de collec­tezak te bewegen. Givt kan zonder inter­net­ver­binding gebruikt worden; dan wordt je niet afgeleid door binnen­ko­mende berichten met dito signa­le­ringen!

Een andere collecte-app heet Chrch. In deze app zijn de collec­te­functie, het kerkblad en de gemeen­tegids geïnte­greerd. Zo kun je met één klik zien waar iemand woont en kun kun je in je agenda ‘jouw’ gemeente-items laten zetten e.d. Chrch geeft ook een collec­te­functie waarmee je kunt geven aan de doelen waar die week voor gecol­lec­teerd wordt. Het werkt door eerst je collec­tegoed op te waarderen. Vervolgens kun je tijdens de collecte of gedurende de overige dagen van de week een bedrag geven. De privacy is hierbij gewaar­borgd. Deze app is dus breder inzetbaar voor wensen en behoeften van de deelne­mende kerken. Wel is het zo dat je zo’n 35 cent trans­ac­tie­kosten per opwaar­dering betaald.

Er zijn al kerken die hiermee werken. Scepsis maakt voorzichtig plaats voor accep­tatie en ook wel tevre­denheid. Diakenen zijn in die gemeenten minder tijd kwijt om geld te tellen.

Als je van start gaat heb je wel iemand nodig met wat technisch inzicht die het als een project op wil pakken.

Meer weten? Zie de websites www.givtapp.net en www.chrch.org.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email