Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

corona in de lijdenstijd

Wie had bij de start van de lijdenstijd kunnen vermoeden, dat we in een periode van landelijk en zelfs wereldwijd lijden terecht zouden komen. De lijdenstijd van 2020 lijkt volledig in het teken te staan van het coronavirus.

Misschien kent u wel mensen, ver weg of dichtbij, die met dit virus te maken hebben, of waar u zich ernstig zorgen over maakt; als zíj het maar niet krijgen…


weerloos

Denk aan de vele Afrikaanse landen, waar nauwe­lijks zieken­huis­bedden of beade­mings­ap­pa­ratuur beschikbaar zijn. Of de vluch­te­lin­gen­kampen op Lesbos, waar mensen niet eens fatsoenlijk hun handen kunnen wassen. Weerloos zijn ze, als dit virus hen bereikt. Misschien maak u zich zorgen om ouders, of om uzelf, als uw gezondheid kwetsbaar is. Hoe zal het u vergaan? De dood lijkt ineens dichtbij. Misschien blijft u uit angst alleen maar binnen, in de hoop dat de corona uw huis voorbij gaat.


Psalm 16

In Psalm 16:10-11 schrijft David:

Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten,
U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.
U maakt mij het pad ten leven bekend;
Overvloed van blijd­schap is bij Uw aange­zicht,
Lieflijk­heden zijn in Uw rechterhand, voor altijd. 


40 dagen

Hoe kan je dan in deze veertig­da­gentijd een weg vinden naar het kruis? Hoe kan je hart gerust worden door een diep vertrouwen in de God van liefde? Wat kan God ten goede keren, als we weten dat ook wij sterfelijk zijn en niet onschendbaar voor derge­lijke virussen?

 

sterven van Jezus
Neem eens de tijd om stil te staan bij de dood van Jezus. Hij pakt hier het funda­mentele probleem van het kwaad in onze wereld aan. Hij brengt vertrouwen, door te laten zien hoe God is. Als mensen zijn liefde willen doden, blijft Hij antwoorden met liefde. Zelfs de dood kan Hem niet grijpen. Het graf is niet langer ons eindstation. De psalmist schrijft als het ware, dat wij niet uit Gods hand zullen vallen. Het is alles overwin­nende Liefde, die we door Jezus heen zien en waaraan we verbonden zijn door zijn bloed.

 

Hem volgen
Wij mogen Hem volgen, door Hem te leren vertrouwen. Hoe doe je dat als je overmand wordt door verdriet, angst of machte­loosheid? Als de tranen hoog zitten? Of als het leven plots zo anders gaat dan u had verwacht of gehoopt? Als de pijn misschien wel ondraaglijk lijkt te zijn?

 

er is hoop!
We mogen als chris­tenen geloven en vertrouwen, dat het beste nog moet komen. Dat de macht van de dood gebroken is, we na onze dood mogen leven met God en we mogen uitzien naar de dag dat Christus terugkomt.

En dat is een werke­lijkheid van hoop, die we in een wereld van pijn, zorgen en verdriet mogen delen. Hoe?

In het lied ‘Anthem’ zingt Leonard Cohen: ‘There´s a crack in every­thing, that´s how the light gets in’. Zou het licht en de liefde van Jezus door uw gebro­kenheid, angst en verdriet heen mogen en kunnen schijnen in deze wereld?

Vertrouw op Hem, die de tranen van onze ogen zal afwissen, die met een doornen­kroon de dood heeft overwonnen en die de eeuwige kroon draagt, ook in coronatijd.

 

om te zingen en te luisteren
Om ook op ‘harts­niveau’ geraakt te worden in deze lijdenstijd, een aantal liedsuggesties:

 _______

bron: Petra de Jong, missi­onair consulent, p.dejong@cgk.nl

meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email
Henriette Bal CGK dienstenbureau 0318-582350 info@cgk.nl