Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

corona

Onderaan deze pagina vindt u berichten van en voor onze kerken over ontwik­ke­lingen rond het corona­virus. Actuele infor­matie, contacten met de overheid en tips. Verder een volledig overzicht van alle nieuws­brieven rond dit thema.

nieuwsbrief

Corona­nieuws voor de kerken

inschrijven op nieuwsbrieven

Welke nieuws­brief wilt u ontvangen?

 

verantwoordelijk voor elkaar

verantwoordelijk voor elkaar

    Nu het aantal besmet­tingen door corona oploopt, worden de maatre­gelen in veel sectoren weer aange­scherpt. In de perscon­fe­rentie werden geen maatre­gelen genoemd die…

stil op straat

stil op straat

Tijdens de perscon­fe­rentie van vrijdag 26 november werden aanvul­lende strengere maatre­gelen bekend­ge­maakt. Wat betekenen die voor kerken?

grote stappen

grote stappen

    De overheid kondigt het einde aan van alle beper­kende maatre­gelen voor de samen­leving. En daarmee ook voor de kerk. Er komt een eind aan de verplichting van de…

nog een beetje meer ruimte

nog een beetje meer ruimte

    De regering gaf in de perscon­fe­rentie van 25 januari 2022 aan, dat ze de samen­leving meer ruimte wil geven. Het aantal besmet­tingen met de omikron­va­riant is hoog en…

lockdown vanaf 19 december

lockdown vanaf 19 december

    Tijdens de perscon­fe­rentie van 18 december maakte demis­si­onair premier Rutte bekend dat Nederland opnieuw in lockdown gaat, met ingang van zondag 19 december. Wij…

geen nieuws voor kerken

geen nieuws voor kerken

    De perscon­fe­rentie van 14 december 2021 betekent een verlenging van de coron­a­maat­re­gelen tot half januari. Voorlopig blijft dus geldig wat we schreven in…

ora et labora

ora et labora

Bid en werk, met deze term uit de 6de eeuw kunnen we ook nu met elkaar de kracht van de kerke­lijke gemeen­schap laten zien. We dragen elkaar en maken samen deze tijd door, waarin een onvoor­spelbaar virus tot onvoor­spelbare situaties leidt. Zullen we er in deze weken 'gebed en werken' (ora et labora) van maken? Hoe?

opnieuw een verstilde Kerst

opnieuw een verstilde Kerst

    ‘Omikron’ heet de variant deze keer. Kleine ‘o’ betekent dat letterlijk. En miniscuul klein is dat virus­deeltje inderdaad, maar het pakt ons wel ons kerst­feest af.…

bidstond in de kerken i.v.m. covid19

bidstond in de kerken i.v.m. covid19

    In 1918 en opnieuw in 1953 heeft de generale synode de classis ’s-Gravenhage aange­wezen om in geval van buiten­gewone tijden van kerk en wereld een biddag uit te…

corona en jeugdwerk

corona en jeugdwerk

      Tijdens de perscon­fe­rentie van vrijdag 26 november jl. kondigde de overheid een avond­sluiting en strengere maatre­gelen overdag aan. Met het oog op het…

betekenis voor de kerken

betekenis voor de kerken

Tijdens de perscon­fe­rentie van vrijdag 26 november werden aanvul­lende strengere maatre­gelen bekend­ge­maakt. Wat betekenen die voor kerken?

sociaal werk ook na 17:00 uur

sociaal werk ook na 17:00 uur

    Belang­rijke, aanvul­lende infor­matie na onze berichten in de corona­nieuws­brief van 30 november. Belangrijk voor jonge­renwerk / sociaal werk. Want tijdens het maken…

Print Friendly, PDF & Email