Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

corona

Onderaan deze pagina vindt u berichten van en voor onze kerken over ontwik­ke­lingen rond het corona­virus. Actuele infor­matie, contacten met de overheid en tips. Verder een volledig overzicht van alle nieuws­brieven rond dit thema.

nieuwsbrief

Corona­nieuws voor de kerken

inschrijven op nieuwsbrieven

Welke nieuws­brief wilt u ontvangen?

 

noodhulp Oekraïne gaat door

noodhulp Oekraïne gaat door

Niets in de Oekraïne blijft gespaard onder aanvallen van Rusland. Wij helpen de vluch­te­lingen. 'Noodhulp is onver­minderd nodig,' zegt diaconaal consulent Van der Linde. 'Diaco­nieën kunnen overwegen nog eens een collecte te houden.'

kerk en catering

kerk en catering

    We kregen vragen over QR-codes voor bijeen­komsten in het kerkgebouw. Hiervoor maken we onder­scheid tussen zakelijke verhuur en  twee vormen van ‘interne'…

alles mag wat op 1,5 meter kan

alles mag wat op 1,5 meter kan

    Ja, dat geldt dus vanaf zaterdag 26 juni ook voor de kerken. Dé basis­regel voor alle activi­teiten binnen en buiten is: alles mag wat op 1,5 meter kan. Daarnaast…

praktische hulp

praktische hulp

Dat het aantal corona­be­smet­tingen weer oploopt betekent ook dat er weer meer mensen in isolatie moeten. Alledaagse dingen als boodschappen doen, de kinderen naar school brengen en de hond uitlaten zijn dan een paar dagen niet mogelijk. Kijk net als voorheen waar hulp of wat extra aandacht nodig is, in de eigen gemeente en daarbuiten. 

Fase 2: preventie, ook in de kerk

Fase 2: preventie, ook in de kerk

De minister van VWS heeft de corona­ther­mo­meter opgeschaald naar fase 2: preven­tie­maat­re­gelen. In de handreiking van het CIO is in grote lijnen weerge­geven welke preven­tie­maat­re­gelen kerken kunnen nemen. 

1,5 meter in de kerk niet langer nodig

1,5 meter in de kerk niet langer nodig

    Op 14 september heeft de overheid bekend gemaakt dat de ander­hal­ve­me­ter­maat­regel in verband met corona vanaf zaterdag 25 september niet langer nodig is. Voor kerken…

veilige kerk, ook in coronatijd

veilige kerk, ook in coronatijd

    In deze bijzondere tijd vraagt veiligheid in de kerk speciale aandacht. Slacht­offers hebben een steunende omgeving nodig om misbruik te kunnen melden. Deze omgeving…

ook voor jongeren versoepelingen

ook voor jongeren versoepelingen

    De route­kaart voor de kerken wijst voor het kinder- en jeugdwerk buiten de erediensten om naar de richt­lijnen voor het onderwijs. Nu de middelbare scholen weer open…

meer ruimte vanaf 5 juni

meer ruimte vanaf 5 juni

    Vanaf 5 juni ontstaat er weer meer ruimte in de samen­leving, meer ruimte ook voor kerke­lijke activi­teiten. Aan de hand van de kerke­lijke route­kaart zetten we de…

maatwerk voor grotere kerkgebouwen

maatwerk voor grotere kerkgebouwen

Al lang wordt er gevraagd om maatwerk voor de kerken. Immers, het maakt uit of je met 30 personen in een kerkgebouw zit waar normaal gesproken 100 mensen in kunnen, of dat je met…

fieldlabs en kerkdiensten

fieldlabs en kerkdiensten

Het CIO (Inter­ker­kelijk Contact Overheids­zaken) werkt aan de voorbe­reiding van een serie praktijk­proeven met kerkdiensten in kerkge­bouwen. Hierover vindt overleg plaats met de…

verruiming als balanceeract

verruiming als balanceeract

Het is als met een balan­ceeract, zo kondigde premier Rutte de versoe­pe­lingen in de coron­a­maat­re­gelen aan. De opname­cijfers zijn nog steeds erg hoog, de zieken­huizen zijn…

Print Friendly, PDF & Email