Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

corona

Op deze pagina bundelen wij berichten van en voor onze kerken over ontwik­ke­lingen rond het corona­virus. Actuele infor­matie, contacten met de overheid, tips en een nieuwsbrief.

corona­vraagbaak
(de infor­matie achter deze link is sinds de zomer van 2021 niet meer geactualiseerd)

nieuwsbrief

Corona­nieuws voor de kerken

inschrijven op nieuwsbrieven

 

deur op een kier voor het jongerenwerk

deur op een kier voor het jongerenwerk

Minister-president Rutte was er deze week duidelijk over, dat we nog steeds in een zorge­lijke situatie zitten als het om het aantal besmet­tingen gaat. Toch is er meer ruimte…

afwegingen voor kerkelijke vergaderingen

afwegingen voor kerkelijke vergaderingen

Op verschil­lende plekken in ons kerkverband worden voorbe­rei­dingen getroffen voor verga­de­ringen. De generale synode vergadert op 28 januari online. Ook voor classes en…

erediensten in streng België

erediensten in streng België

Ds. Anne van Olst (Antwerpen-Deurne) vertelt in dit artikel over hoe het de kerken in België in het afgelopen jaar vergaan is. Hij zoekt binnen de strenge coron­a­maat­re­gelen naar…

resultaten enquête coronanieuws

resultaten enquête coronanieuws

Eind vorig jaar hielden we in opdracht van deputaten landelijk kerkelijk bureau een kleine enquête onder de lezers van onze nieuws­brief. De resul­taten daarvan zijn - uiteraard –…

pasje terug

pasje terug

    Nee, gelukkig wordt er in de kerk geen pas gevraagd. Maar het is, gezien de toename in het aantal besmet­tingen, wel zaak om met elkaar een pasje terug te doen in de…

zingen: ja of nee?

zingen: ja of nee?

Van verschil­lende kanten bereikten ons vragen over het zingen in de kerk, nu de lockdown verlengd is en er zorgen zijn over de verspreiding van de Britse variant van het…

Het land op slot. En de kerken?

Het land op slot. En de kerken?

    Toevoeging aan ons eerdere bericht van dinsdag­middag 15 december: minister Grapperhaus schreef deze brief op 15 december aan het CIO (pdf). Nu het kabinet in de…

routekaart kerken in december gereed

routekaart kerken in december gereed

    - - - Op 15 december meldde het CIO dat het gesprek over de route­kaart in 2021 wordt voort­gezet en dat er dan zo snel mogelijk iets over wordt meegedeeld - - -…

zingen met Kerst?

zingen met Kerst?

    Een relevante vraag voor kerken. De overheid heeft op 17 november de regels voor het zingen aange­scherpt, vermoe­delijk mede vanwege de toename van zangbijeenkomsten…

#nietalleen: brief van kerken aan minister

#nietalleen: brief van kerken aan minister

    De chris­te­lijke beweging #nietalleen - verte­gen­woordigd door tientallen organi­saties en kerken, waaronder ook onze kerken - stuurde eind oktober een brief naar…

CIO: behoedzaam vieren van geloof

CIO: behoedzaam vieren van geloof

    Dit is het bericht dat het CIO – Inter­ker­kelijk Contact Overheids­zaken – op 5 oktober naar buiten bracht.Toelichting van het CIO op het commu­niqué dat onderaan dit…

gevolgen coronamaatregelen voor kerken?

gevolgen coronamaatregelen voor kerken?

    Naar aanleiding van de perscon­fe­rentie van 28 september vragen we ons af: wat betekenen de nieuwe maatre­gelen voor kerken? We zetten het in dit artikel op een…

Print Friendly, PDF & Email
Henriette Bal CGK dienstenbureau 0318-582350 info@cgk.nl