Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

creatief collecteren

Nu er geen fysieke kerkdiensten meer zijn, kunnen we ook niet meer met de collec­tezak rond. Maar barmhar­tigheid en solida­riteit blijven bijbelse kernbe­grippen, ook in coronatijd, en misschien dan zelfs nog meer! Hoe geeft u daar nu vorm aan? Op diverse plekken in het land zien we dat gemeenten, ook in deze verwar­rende tijden, creatieve wegen weten te vinden. Tips voor goede aandacht voor de digitale collecte.

aandacht voor: geven

Juist nu we niet bij elkaar kunnen komen in het kerkgebouw beseffen we hoe waardevol het samen­komen is. We missen het samen zingen, bidden, horen en ontmoeten. We worden ons meer en meer bewust hoe wezenlijk dit alles is voor ons samen kerk-zijn en voor ons persoonlijk geloof. Geloven doe je samen!

Dat geldt ook voor het samen geven. Hoe geef je aandacht aan een collecte in een digitale dienst? Het kan maar zo gebeuren dat de collecte uit beeld raakt, want hoe geef je collec­te­zakken door de rijen als men de dienst thuis meebe­leeft? En alle eerste aandacht ging uit naar het omzien naar elkaar en naar de voortgang van het evangelie en het gaande houden van de lofzang. Maar nu aandacht voor het geven. Hoe?

houd online een collectepraatje, toon powerpoint of filmpje

Wordt uw kerkdienst uitge­zonden met beeld? Houd dan zo mogelijk een ‘gewoon’ collec­te­praatje en laat de power­point­pre­sen­tatie of het filmpje zien dat bij het project hoort. Breng de collecte-infor­matie aan het einde van de dienst nog een keer in beeld.

Wordt de dienst uitge­zonden zonder beeld? Houdt ook dan een duidelijk collec­te­praatje en verwijs naar de website, de e-mail, de kerkapp e.d. waar infor­matie te vinden is.

digitaal collecteren 2.0

Veel gemeenten zijn de afgelopen weken gaan kijken naar alter­na­tieve manieren om te collec­teren. Het digitale collec­teren maakte al een opmars. Dan ging het om een digitale vorm van collec­teren in een normale dienst. In deze crisistijd kan dat laatste niet meer en kijken we nu naar een digitale dienst met een digitale vorm van collec­teren. Lees een uitleg over hoe het nieuwe digitale collec­teren in zijn werk gaat. Daarbij is de grootste aanpassing voor penning­meesters ontdekking dat je de mogelijk­heden binnen handbereik hebt. Je kunt zelf de digitale collecte organi­seren, of anders gezegd: de digitale collec­tezak rond laten gaan in de gemeente. Wel net zo gemakkelijk!

ideeën?

De enorme creati­viteit die in gemeenten loskomt, heeft ons verrast. Kerken denken creatief na over geven voor Gods koninkrijk. Mooi! Heeft u ook ideeën voor alter­natief collec­teren? Wat werkt er goed in uw gemeente? We horen het graag! Mail ze naar ons!

 

 _______

Bron: ds. Erjan van der Linde, diaconaal consulent. Alle berichten over collec­teren in coronatijd.

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl