Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

cursus kerkelijk archief­beheer

Vanuit de CGK, NGK en GKv organi­seren de lande­lijke archief­in­stel­lingen een aantal cursussen over kerkelijk archief­beheer: Waarom moeten archieven bewaard worden? Hoe ga je om met archief in een digitaal tijdperk? Hoe bewaar je het papieren archief? 
Op deze en meer vragen willen wij, Liesbeth ‘t Hart (landelijk archi­varis CGK), Arjan van ‘t Riet (landelijk archi­varis NGK) en Merijn Wijma (landelijk archi­varis GKv) antwoord geven. De cursus duurt één avond en we geven hem vier keer op verschil­lende plekken in het land, zodat er altijd een cursus voor u op reisaf­stand is.
De cursus is bedoeld voor kerkelijk archief­be­heerders die graag meer willen weten over hoe ze hun archief moeten bewaren en behan­delen, maar ook voor kerken­raden die geïnte­res­seerd zijn in wat er eigenlijk met het archief kan.

 

programma

19:30-20:00
inloop met koffie en thee

20:00-20:15 
wat is archief? Waarom bewaren we archief? Wat bewaar je?

20:15-20:30 
hoe bewaar je archief? Materiële verzorging, omstan­dig­heden, het nut van een archief­be­heerder. Wat doe je met overbrengen naar overheid? Wat doe je als kerken samengaan?

20:30-20:45
hoe orden je je archief? En digitaal archief? Welke oplos­singen zijn er voor digitaal archief? Wat doe je met digita­li­sering?

21:15-21:30
ervaringen uit eigen archief van een kerkelijk archief­be­heerder

21:30-21:45
vragen

22:00
afsluiting


Print Friendly, PDF & Email