Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

dat het onder je huid kruipt

 

'Ik weet het niet, hoor. We hebben de wind wel ontzettend tegen. Althans, zo ervaar ik dat,’ zegt een deelnemer aan een Gebed & Focus-avond van Via Nova. Hoe kun je de boodschap van het evangelie belichamen én met beide benen in de maatschappij staan? Ds. Rein den Hertog vertelt over zijn ervaringen bij pioniers­ge­meente Via Nova.

 

dagelijkse werkelijkheid en geloof

Een van de onder­werpen van de avond is de worsteling die de deelnemers ervaren om hun dagelijkse werke­lijkheid en het geloof met elkaar te integreren. In de zondagse bijeen­komsten en de kringen staat het evangelie centraal, maar op het werk en in de buurt gelden heel andere wetten en uitgangs­punten. Het citaat waarmee ik begon, geeft de moeite goed weer. Heftige tegenwind. Het is soms ploeteren om vanuit een volstrekt gemar­gi­na­li­seerde en kwetsbare positie iets van het evangelie te laten zien.

 

onder de huid

Zending in Europa is een kwestie van één voor één oogsten, schreef Stefan Paas in zijn boek Vreem­de­lingen en Priesters. Mensen komen niet bij bosjes tot geloof door groots opgezette campagnes. Maar eerder één voor één door het getui­genis van gelovigen die het evangelie voorleven, omdat het bij hen onder de huid is gekropen. Juist daarnaar is Via Nova op zoek. Hoe kan de gemeente een plek zijn waar het evangelie niet alleen gehoord wordt, maar ook onder de huid komt? Wat is er - menselijk gesproken - voor nodig om dat te laten gebeuren?

 

betrekken zorgt voor betrokkenheid

Een van de stappen die Via Nova heeft gezet, is dat men de deelnemers veel meer betrekt bij de samen­komsten. Zowel bij de vaststelling van de onder­werpen als ook inhou­delijk. Een goed voorbeeld is het traject ‘Geloof en Werk’. Gedurende enkele weken heeft een aantal deelnemers zich intensief bezig­ge­houden met alle vragen rondom werk, carrière en geloof. En dat zijn er nogal wat in een stad, waarin je identiteit voor een groot deel bepaald lijkt te worden door je werk. Wat is dan het goede nieuws van het evangelie? En wat betekent het evangelie voor hoe je je werk doet? Na hier intensief over gelezen, gedacht en gesproken te hebben, werden de ervaringen en inzichten rond de samen­komsten gedeeld in korte vlogs, die stuk voor stuk afgesloten werden met een concrete opdracht voor iedere deelnemer.

 

andere wind

Via Nova probeert zo de kloof tussen dagelijkse werke­lijkheid en geloof te overbruggen en de deelnemers toe te rusten om ieder op hun eigen plek in de maatschappij het evangelie te belichamen. Het blijft marginaal. Het blijft ontzettend kwetsbaar. Maar toch, soms mogen we merken dat God op onver­wachte manieren door de gemeente heen werkt, doordat iemand ‘zomaar’ aanschuift en meer van het evangelie wil ontdekken. Dan waait er zomaar even een andere wind.

___

Ds. Rein den Hertog is predikant in Amsterdam (Amstel­ge­meente) en als trainer betrokken bij pioniers­ge­meente Via Nova in Amsterdam. Hij is ook voorzitter van deputaten evangelisatie.

Dit interview verscheen eerder in het septem­ber­nummer van ons magazine Doorgeven. De foto (toestemming: Marry Schoe­maker) dateert uit de tijd vóór corona.

Print Friendly, PDF & Email