We staan al in de keuken! Deze maand ontvangen wij op 3 avonden (ma 12 - do 15 - di 20 maart) 14 kerken­raden voor een infor­ma­tie­avond over Zzzout (CGK missi­onair leertraject)! We zijn benieuwd naar de verwach­tingen van onze bezoekers en we kijken ernaar uit om samen een missi­o­naire visie te ontwik­kelen.

De avonden worden gehouden in de
Chris­te­lijke Gerefor­meerde Pniëlkerk
Ghandis­traat 2
3902 KD  Veenendaal

Vanaf 19:45 staat de koffie/thee klaar en om 20:00 wordt de avond geopend. We hopen uiterlijk 22:00 uur af te ronden.

Tijdens de infor­ma­tie­avond lichten onze missi­onair consu­lenten Petra de Jong-Heins en ds. Peter L.D. Visser samen met drs. J. van ’t Spijker (adviseur) het missi­onair leertraject toe, met onder meer: Missio Dei, doel en opbouw van het leertraject, formeren van teams en betrok­kenheid kerken­raden en teams.

We zien u graag!

Meer infor­matie op www.cgk.nl/missionair-leertraject