Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

de plek van je gemeente in Gods missie voor de wereld

Wij nodigen predi­kanten graag uit voor een opleiding: de missi­o­naire specialisatie.

Deze wordt verzorgd door de Protes­tantse Kerk Nederland en helpt predi­kanten in een tijds­bestek van 2 jaar een verdiept inzicht te verkrijgen in de plek van de lokale gemeente in Gods missie voor deze wereld. Zij worden getraind in vaardig­heden die te maken hebben met leiding­geven en presen­tatie. En ze oriën­teren zich op veel verschil­lende manieren op de context waarin de missi­o­naire roeping van Gods kerk gestalte krijgt. Tijdens de opleiding maken de deelnemers kennis met veel verschil­lende praktijken van missi­onair kerk-zijn, zowel in Nederland als bij een studiereis naar Londen.

De kerken­raden worden bij deze opleiding van hun predikant nauw betrokken en maken in een afvaar­diging ook vier studie­dagen mee.

Kortom, een opleiding die veel biedt voor predi­kanten en hun gemeente. Chris­telijk-gerefor­meerde predi­kanten zijn van harte welkom. Meer infor­matie via de website van de opleiding. En natuurlijk kunt u contact opnemen met ds. Jelle Nutma die de opleiding op dit moment volgt.

Zijn de kosten een belem­mering? We denken graag mee over de finan­ciering. Ook hierover kunt u contact opnemen met ds. Jelle Nutma via evangelisatie@cgk.nl.

 

Let op: de inschrijving voor de predi­kan­ten­op­leiding sluit op 1 mei a.s.

Print Friendly, PDF & Email

Andere berichten...

het belangrijkste is de liefde

het belangrijkste is de liefde

    Lente werd het in het leven van Korien Koekoek, lid van pioniersplek Hart voor Heerhugowaard: 'Het...