Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

de stoute schoenen in Heerhugowaard

Alrik Vos, evangelist in Heerhugo­waard, zonk de moed niet in de schoenen, al was daar wel aanleiding voor. Integendeel, hij trok zelfs de stoute schoenen aan om het lokale buurthuis open te houden, van groot belang voor de wijk en voor zijn eigen chris­te­lijke gemeen­schap. En God zegende zijn moed en inzet.

Hart voor Heerhugo­waard is een missi­onair initi­atief vanuit CGK / GKv / NGK in het onker­ke­lijke Noord-Holland. In zes jaar tijd is er een chris­te­lijke gemeen­schap gegroeid van zo’n 120 mensen. Er zijn mensen gedoopt en velen zijn terug­ge­keerd naar de kerk. Door de week komen er meer dan 100 kinderen en tieners uit de wijk bij hun activi­teiten in het wijkcentrum.

Begonnen in 2012 met 12 mensen in een woonkamer. Een beetje onhandig, met kinderen die op een slaap­kamer zaten te knutselen terwijl beneden de Bijbel openging. Maar God gaf nieuwe ruimte in het plaat­se­lijke buurthuis. En groei, wonder­baarlijk snel! De gemeen­schap groeide naar 80 mensen, teveel voor het buurthuis. De basis­school ernaast bood even uitkomst voor de zondagse samen­komsten, maar na 2013 al was de groep met 120 mensen te groot voor de aula van de school. Waar moesten ze heen in de nieuw­bouwwijk zonder verdere voorzie­ningen?

Inmiddels bleek dat de woning­bouw­ver­e­niging het buurthuis wilde ombouwen in woningen. ‘Dat mag niet gebeuren!’, dacht Alrik Vos. Ze hadden het pand nodig voor het jeugdwerk. Bovendien zouden na het ombouwen ook andere partijen geen plek meer hebben om elkaar te ontmoeten. Het was niet goed voor de bloei van de buurt. Zou de jonge kerk misschien het pand kunnen aankopen? Zou God het geven, om als chris­te­lijke gemeen­schap zo tot zegen te zijn voor de buurt? Alrik trok de stoute schoenen aan en onder­zocht de mogelijk­heden. En God zegende zijn inzet en moed. Het pand van 1 miljoen euro werd met hulp van meerdere mensen aange­kocht voor een lagere prijs.

De jonge gemeen­schap ziet met verwachting uit naar de toekomst. De eerste twee jaar is het pand rendabel door een subsidie vanuit de gemeente Heerhugo­waard. Om het pand daarna ook open te kunnen houden voor de kerk en voor de wijk is het nodig dat leningen afgelost worden met giften van mensen met een warm hart voor evange­li­satie zodat deze jonge gemeente Gods licht meer en meer kan laten schijnen in het donkere Noord Holland.

Daarom geven wij graag het banknummer door:
IBAN NL27 RABO 0171786084 t.n.v. Hart voor Heerhugo­waard.

Print Friendly, PDF & Email