Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

delen in Gods werk in Thailand

In de zomer van 2022 komen Ab, Clarine en hun drie kinderen vanuit Thailand voor twee maanden naar Nederland, maar niet om vakantie te vieren. Ze hebben een duide­lijke opdracht vanuit OMF (Overseas Missi­onary Fellowship) meege­kregen: hernieuw en verstevig de essen­tiële relaties met de zendende kerk(en), familie en vrienden. 

Isaan 

Ab en Clarine zijn uitge­zonden door de gemeente van Ede en deputaten buiten­landse zending. Tijdens hun verblijf in 2022 in Nederland geven zij presen­taties in de gemeentes die het Isaan­project onder­steunen. Zo willen ze mensen laten delen in Gods werk in Thailand. Ab en Clarine laten door het vertellen van persoon­lijke ervaringen zien dat God aanwezig is. Daarnaast worden mensen opgeroepen om ook het evangelie te verkon­digen. Het woord van God is niet alleen nodig in Thailand, maar ook heel dichtbij in Nederland. 

Wilt u hierbij aanwezig zijn, houd dan Zendings­nieuws in de gaten. In het voorjaar van 2022 delen we alle infor­matie over waar en wanneer de presen­taties zijn.

Klik hier voor meer infor­matie over het zendingswerk in Thailand. 

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl