De acta van de generale synode 2019-2022 zijn gepubliceerd. Deputaten vertegenwoordiging schrijven: ‘Het is ons als deputaten vertegenwoordiging een vreugde en tegelijk een pak van het hart dat we u de acta van de laatstgehouden synode kunnen aanbieden.’

De generale synode werd gehouden in de tijd dat het coronavirus rondwaarde. Door de beperkende maatregelen werd het een langgerekte vergaderperiode. Door omstandigheden heeft het vervolgens lang geduurd voordat deze acta konden verschijnen.

Deputaten hopen van harte dat de acta met bijlagen dienstbaar zullen zijn aan een goede
voortgang van ons kerkelijk leven.

De acta zijn nu al in digitale vorm beschikbaar. De gedrukte versie is vanaf half maart te bestellen in de webshop.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u