Op 5 januari 2024 ontvangen alle kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde kerken een uitnodiging voor een convent over de toekomst van de CGK. Dit convent zal gehouden worden op D.V. zaterdag 20 april 2024 in de Pniëlkerk te Veenendaal.

Het gesprek dat in de CGK gevoerd wordt over onder meer het thema ‘Vrouw en ambt’ verloopt moeizaam. Verschillende classes staan daardoor onder druk. De taakgroep die door de synode werd ingericht om het gesprek te leiden gaf aan deputaten vertegenwoordiging het signaal dat een bijzondere interventie nodig is. Daarom komen deputaten met het initiatief om een convent te houden

Een convent is een vergadering waarbij van alle christelijke gereformeerde kerken twee leden worden afgevaardigd. Tijdens dit convent staat de vraag centraal of en hoe deze kerken gezamenlijk verantwoordelijkheid kunnen blijven dragen voor wat aan hen werd toevertrouwd. Het convent wil de draagkracht peilen die er in de kerken is voor concrete scenario’s om uit de impasse te komen. De uitkomst van die draagkrachtmeting kan dienstbaar zijn bij de besluitvorming die moet plaatsvinden op de generale synode van Rijnsburg 2024-2025.

In de uitnodiging wordt aan de kerkenraden gevraagd om het convent voor te bereiden middels de bespreking van een stuk dat in februari volgt. Deputaten spreken de hoop uit dat alle kerken willen deelnemen aan het convent om zo in onderlinge verbondenheid te kunnen spreken over de toekomst van de CGK.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u