foto boven: Alie Buter-Korf

Op 20 april 2024 kwamen vertegenwoordigers van vrijwel alle Christelijke Gereformeerde kerken samen in een convent. Deze bijzondere bijeenkomst was bedoeld om te peilen hoe de kerken de toekomst van ons kerkverband zien.

Toekomst en hoop

In paneldiscussies, peilingen en persoonlijke bijdragen werd openhartig gesproken over de spanningen binnen onze kerken en de pijn, het verdriet en de moeite die de impasse geeft. Kernpunten waren het Schriftgezag, de visie op het kerk-zijn en de toekomst en hoop van ons kerkverband.

Opnames terugkijken

De hele bijeenkomst is opgenomen. U kunt de verschillende onderdelen van de dag afzonderlijk afspelen of de volledige opname in een keer bekijken.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u