Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

deur op een kier voor het jongerenwerk

Minister-president Rutte was er deze week duidelijk over, dat we nog steeds in een zorge­lijke situatie zitten als het om het aantal besmet­tingen gaat. Toch is er meer ruimte gekomen, vooral voor onze jongeren. De kinderen van het primair onderwijs gaan alweer een aantal weken naar school. Voor jongeren in het middelbaar onderwijs geldt dat ze vanaf 1 maart weer minimaal 1 dag op school zullen zijn. Wel moet dat allemaal plaats­vinden binnen de richtlijnen.

Deze ruimte laat zich ook vertalen naar meer ruimte voor het kinder- en jonge­renwerk in de kerk:

  • voor kinderen in de leeftijd van de basis­school is het mogelijk het kinderwerk in de kerk weer op te starten. Hierbij zijn de basis­regels om besmetting te voorkomen belangrijk om in acht te nemen, uitge­zonderd de regel van het houden van 1,5 meter afstand;
  • voor jongeren in de leeftijd van de middelbare school kunnen activi­teiten ook weer worden opgestart. Daarbij moet wel de ander­hal­ve­meter-regel in acht genomen worden, evenals de andere basis­regels om besmetting te voorkomen.
zoek de mogelijkheden

De deur staat weliswaar op een kiertje, maar er zijn nu toch mogelijk­heden ontstaan die we dankbaar mogen aangrijpen. Zoek, naast wat er online kan, nu ook weer de gelegenheid om de jeugd offline te ontmoeten in catechese, club of vereniging. Om elkaar weer echt te zien en te laten merken dat kinderen en jongeren in de kerk in beeld zijn en dat hun leven ertoe doet.

 _______

Bron: regie­groep corona CGK | Diaconaal Steunpunt en Steunpunt Kerkenwerk GKv/NGK

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email