Zondag 5 februari was het hulpverleningszondag. Wat merkte u ervan in uw gemeente? Wij horen het graag!

Vorige week kwamen allerlei verhalen boven van de watersnoodramp van 70 jaar geleden. ‘Het water zakte niet.’ In de rampnacht van zondag 1 februari 1953 braken in grote delen van Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant de dijken door. Dat was het gevolg van een zware noordwesterstorm in combinatie met springtij, wat zorgde voor een abnormaal hoge waterstand aan de kust van Zuid-Nederland. 72.000 inwoners moesten voor langere tijd worden geëvacueerd en 1.836 mensen kwamen om het leven. Duizenden gezinnen waren huis en haard kwijt.

De kerken kwamen in actie. Ook in onze kerken werden de zondag na de ramp, de eerste zondag van februari, inzamelingen gehouden om de getroffenen te helpen. Daarna is gezegd in onze kerken: ‘Waarom beperken we ons tot ons eigen land? Er is zoveel nood!’ En dat is helaas niet anders geworden.

Dit jaar is dus de zeventigste hulpverleningszondag. Dat is geen reden voor een feestje. Het is wel een aanleiding voor een collecte en een inspiratie om te geven. Het is een kans om onze liefde uit te reiken, ver weg en dichtbij.

We hebben als diaconaat veel ideeën en materialen aangeleverd voor de invulling van hulpverleningszondag in ook uw gemeente. Je vindt het allemaal op deze pagina van hulpverleningszondag 2023. In het bijzonder vragen we aandacht voor deze video.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u