Nood heeft veel gezichten. Soms indringend en massief, als we bijvoorbeeld denken aan de aardbeving in Marokko of de overstromingen in Libië. Maar soms ook bijna onzichtbaar, bijvoorbeeld als het gaat om verborgen armoede of eenzaamheid in onze eigen omgeving. Iedere christen en dus ook iedere gemeenschap van christenen wordt geroepen om de naaste in nood te helpen. Daarom is het goed dat diaconieën nadenken over de vraag: ‘wie is onze naaste?’ Zo kunnen zij de gaven van de gemeente dienstbaar maken in het lenigen van nood.

Actief in eigen wijk

Er zijn tal van voorbeelden van gemeenten die op die manier actief zijn in hun eigen wijk of woonplaats. Deputaten diaconaat willen dat graag bevorderen en steunt diaconieën of stichtingen die binnenlandse diaconale projecten starten. Dat kan door middel van advies en begeleiding en eventueel ook met financiële steun in de startfase.

Momenteel wordt financiële steun gegeven aan drie binnenlandse projecten. Via de link in dit artikel kunt u meer over deze projecten lezen:

Assen Bloeit: Assen Bloeit – Christelijke Gereformeerde Kerken: CGK

SOS Zeevarenden: SOS Zeevarenden – Christelijke Gereformeerde Kerken: CGK

Familiehuis Schollevaar: Familiehuis Schollevaar – Christelijke Gereformeerde Kerken: CGK

Steunen

Wilt u meehelpen om de financiële steun aan deze projecten mogelijk te maken? Dat kan door voor een project te collecteren of door als gemeente een project te adopteren. Op de website vindt u bij ieder project PR-materiaal dat u kunt gebruiken om uw gemeente over het project te informeren.

Wilt u meer weten over deze projecten of over het starten van een plaatselijk project? Neem gerust contact op met uw diaconaal consulent René Hubregtse (0318-582368 of r.hubregtse@cgk.nl)

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u

Familiehuis Schollevaar - Capelle aan de IJssel

Lees meer

SOS Zeevarenden - Rotterdam

Lees meer