In 2023 ontvingen we als diaconaat CGK € 1.723.358. We laten u graag zien waar dat voor bestemd was en wat de impact ervan was. We zijn erg dankbaar voor alle hulp die we hebben mogen geven.

Met de hulp die u gaf:
 • hielpen we 3 kerken met de herbouw van hun kerk, die verwoest was door een aardbeving (Mamasa, Indonesie)
 • hielpen we 100 mensen met een tijdelijke woning in Turkije, Hatay (na de aardbeving)
 • bouwden we op Haiti opnieuw een basisschool, stormbestendig en voorzien van een cistern voor het hele dorp
 • kregen ruim 1000 kinderen les en bijna 1200 kinderen dagopvang
 • leerden 150 vrouwen zichzelf te voorzien in hun levensonderhoud
 • kregen 180 mensen een (ingrijpende) medische operatie en 100 mensen een medische training
 • gaven we hulp aan christenen in Pakistan, waarvan kerk en huizen werden verwoest
 • ontvingen 6 slachtoffers van seksueel geweld gerechtigheid
 • werden 25 alleenstaande moeders met hun babies opgevangen
 • kregen 3 studenten een beurs en 40 jongeren een werk-gerelateerde training
 • gaven we vrouwen in Egypte (Quseia) borduurmachines voor hun levensonderhoud..
 • en nog veel meer: zie Doorgeven en de webpagina’s van diaconaat
Geven voor Gods koninkrijk

We kennen de uitspraak van Jezus dat onze linkerhand (liefdehand) niet zal weten wat onze rechterhand (geefhand) doet. Op het moment dat ik mij gever voel en dat gevoel op de ander overbreng, is in feite de waarde van het geven verdwenen. De tekst beschermt dus de ontvanger.

Maar het brengt ons ook bij onze motieven voor geven. We geven aan God, voor Zijn koninkrijk en we geven wég. We geven van wat God ons heeft toevertrouwd. Een kinderlied zegt ‘Alles wat ik heb, dat heb ik van mijn Vader.’ Ook voor volwassenen een Bijbelse waarheid. En we geven wég. We geven niet met de ene hand onze bijdrage en kijken met een schuin oog wat de ander ermee doet of hoe hij of zij op ons geven reageert. We geven uit liefde voor God, Zijn koninkrijk en de uitbreiding en zichtbaarheid ervan.

Zegeningen tellen

Dat betekent niet dat we met organisaties of kerken waarmee we samenwerken geen afspraken maken over de verantwoording over de besteding van de giften. De mogelijkheid bestaat dat het geld niet terechtkomt bij de bestemde doelgroep of het afgesproken doel. Bovendien is het goed om te zien wat de impact van de steun is. Bij de wonderlijke broodvermenigvuldiging werden ook het aantal mensen geteld dat brood en vis ontving. En bij de wonderlijk visvangst werden er ook 159 vissen geteld. Zo tellen we als diaconaat CGK onze zegeningen, met u en jou!

Een verzoek aan diaconieën: wilt u de infographic doorgeven aan de gemeenteleden?

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u