Wat zegt de Bijbel over vluchtelingen en hoe moeten we dat als christenen toepassen? Daarover gaat het boek dat Stichting Gave publiceerde: De vreemdeling in ons midden, een bijbelse ontdekkingstocht. Ds. Gé Drayer las het boek en schreef er een blog over.

De vreemdeling is onze naaste

Gelukkig wordt er in veel kerken aandacht gegeven aan vluchtelingen en asielzoekers. Dat is nodig: mensen die van huis en haard verdreven zijn – door menselijk geweld of door natuurgeweld – moeten we als christenen ondersteunen en helpen. Een deel van hen blijft in de regio waaruit ze komen. Anderen komen deze kant op, naar ons land. Dan wordt de hulp die gevraagd wordt heel praktisch en daar komen vaak de kerken en kerkmensen in beeld.

In veel kerken, zeker daar waar een AZC in de buurt is, wordt gelukkig heel hard gewerkt om vluchtelingen en asielzoekers op te vangen. Daarbij gaan veel christenen er vanuit dat de Bijbel dat min of meer opdraagt. Zij halen hun motivatie om zich in te zetten voor vluchtelingen uit Bijbelteksten die oproepen om vreemdelingen lief te hebben en naar hen om te zien. Dat een beroep op dat soort teksten best wat rammelt, kom je op het spoor als je dit boek leest.

Ik heb het boek met veel plezier gelezen. Het leest redelijk makkelijk en het is een gedegen verhaal over wat de Bijbel zegt over ‘de vreemdeling’. Dat de bijbel voor vreemdeling een aantal woorden gebruikt met een verschillende lading, legt ze heel mooi en gedegen uit. De opzet is wat technisch: heel veel noten (in totaal 254) completeren het verhaal. Het boek is zo meer een echte woordstudie geworden, die, zoals ik al zei, redelijk makkelijk leest.

Ik heb er veel waardering voor dat de schrijfster, Lianne van der Zee, het heeft aangedurfd om ‘gewoon’ helder op te schrijven dat je de manier waarop de bijbel spreekt over vreemdelingen niet een op een kunt overzetten naar onze tijd en situatie. Een heel terechte conclusie! En dus moeten er andere argumenten op tafel komen, om een betere bijbelse onderbouwing te geven voor onze hulp en ondersteuning aan vreemdelingen.

De argumenten die Van der Zee dan op tafel legt zijn mijns inziens net zo bijbels, maar niet zo makkelijk te vinden; de hele bijbelse context wordt er bij gehaald. Ze komt dan tot vijf argumenten waarom we zouden moeten helpen als christenen. Ik neem ze hier even letterlijk over:

  1. De motivatie voor barmhartigheid: handel zoals God handelde met jou
  2. De sociale context: toepassen op lokale schaal
  3. Het doel: de aanbidding van God door alle volken
  4. De noodzaak:  preventie voor kwetsbare  vluchtelingen en medechristenen
  5. De consequenties: zegen of oordeel.

Deze argumenten ga ik hier niet uitwerken, maar het zijn volgens mijn bescheiden mening goede en valide argumenten om ons als christenen en als kerken voor vreemdelingen in te zetten.

Wat ze schrijft is een goed tegenwicht tegen wat veel politieke partijen – op een enkele na! – tegenwoordig in hun programma’s schrijven. Maar de argumenten helpen ook om de politiek aan de politiek over te laten. Een mooie zin in dit verband vond ik: “’Wat betekent het voor mij als individuele christen of als plaatselijke kerk om vreemdelingen bij mij in de buurt lief te hebben?’ Door deze vraag te stellen kan men wegblijven bij de neiging om hele vluchtelingenprobleem af te schuiven op de overheid.”  

Deze zin komt uit het laatste hoofdstuk, waar Van der Zee voorzichtig een brug legt naar vandaag. Van mij had ze daar nog wel wat meer kunnen zeggen en duidelijker mogen zijn: we hebben mensen die we tegen komen en waar we mee te maken krijgen, ongeacht of ze vreemdeling zijn, te aanvaarden “ter ere van God, zoals Christus ons heeft aanvaard”. De consequentie daarvan dringt misschien veel te weinig tot christenen door…

Kortom: ‘De vreemdeling in ons midden, een bijbelse ontdekkingstocht’ is een boek om zelf te bestuderen en dan aan de slag te gaan: aanvaard elkaar ter ere van God… ook hij of zij is je naaste! Van harte aanbevolen!

Bestellen

De vreemdelinge in ons midden, een bijbelse ontdekkingstocht is is verschenen bij uitgeverij Scholten. Het is te koop in de webshop van Gave, bij uitgeverij Scholten en in de boekhandel.

Podcast en videoserie

Gave maakte een videoserie op Youtube en een podcastserie op Spotify bij het boek.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u