Het septembernummer van Doorgeven gaat over armoede. De Stem van de Goede Herder gemeente in Bunde-Meerssen bestrijdt armoede volgens het ‘eerste kerk principe’. In Handelingen 4 lezen we hoe de eerste christelijke gemeente één van hart en ziel was, bezittingen deelde en voor elkaar zorgde. Er was niemand die gebrek leed.

De gemeente in Bunde-Meerssen heeft het diaconaal verlangen om meer kerk te zijn zoals de eerste christenen dat waren. In Doorgeven staat daar een mooi voorbeeld van. Maar wat ook mooi is, is dat het team dat leiding geeft aan de gemeente, dit diaconaal verlangen heel concreet heeft uitgewerkt in een infographic. Het is een praktische handreiking die in 8 punten weergeeft hoe ze als kleine gemeenschap helpen waar het mogelijk is.

We delen deze flyer graag, om diakenen en diaconaal betrokken leden te inspireren om in hun eigen gemeente volgens het ‘eerste kerk principe’ aan de slag te gaan.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u