In februari 2023 werden Turkije en Syrië getroffen door twee verwoestende aardbevingen. Er waren duizenden doden te betreuren en er vielen veel gewonden. Veel woningen werden verwoest en gebouwen beschadigd. Diaconaat CGK gaf al snel noodhulp in de vorm van voedsel, medicijnen, tenten en schoon drinkwater. Maar dan begint de wederopbouw. En dat duurt lang. Dit is een verslag van onze steun aan het herstel van huizen in het noordwesten van Syrië.

Het land Syrië

De afgelopen jaren heeft Syrië met talloze uitdagingen te maken gehad. Te midden van alle tegenslagen werd het land getroffen door een verwoestende aardbeving. De bevolking worstelt met de fysieke en psychologische nasleep. Als een baken van hoop komt de kerk naar voren met praktische hulp en geestelijke troost uit het woord van God.

De impact van de aardbeving

De schokken van de aardbeving hebben in Syrië een spoor van vernietiging achtergelaten en diepe littekens veroorzaakt in de psyche van de inwoners. De mensen ervaren een diep gevoel van verlies, angst en onzekerheid. Veel gezinnen zijn ontheemd en zijn hun levensonderhoud kwijtgeraakt. Gemeenschappen zijn uiteengerukt. De psychologische tol van een dergelijke ramp kan niet genoeg worden benadrukt. Het trauma duurt voort, lang nadat de grond is opgehouden te trillen.

De rol van de kerk

Te midden van het puin en de wanhoop staat de kerk als een pijler van kracht en mededogen. De kerk is begonnen aan een dubbele missie: om huizen te repareren en om de hoop en de waardigheid van mensen te herstellen. Geleid door de principes van mededogen en solidariteit steekt de kerk haar hand uit naar iedereen in nood, ongeacht geloof of achtergrond.

Het pad van herstel

Het door de kerk geïnitieerde restauratieproject gaat niet alleen over het herbouwen van beschadigde muren. Het gaat over het opnieuw opbouwen en vernieuwen van levens door het Evangelie van Jezus Christus. Geïnspireerd door de Bijbel is het project geworteld in liefde, veerkracht en geloof. Elke gelegde steen en elk gerepareerd dak is een bewijs van de voortdurende toewijding aan genezing en vernieuwing.

Onder deze moeilijke omstandigheden huizen herstellen was een van de belangrijkste dingen die de kerken aan het Syrische volk konden bieden. Zij hebben tweeënvijftig huizen gerenoveerd: acht woningen in Aleppo, tweeëndertig woningen en een kerkgebouw in Latakia en twaalf woningen in Jableh. De families waren blij en dankbaar. Die dankbaarheid delen wij graag met iedereen die dit project in Syrië heeft gesteund.

Terwijl Syrië aan de enorme klus van wederopbouw begint, loopt de kerk schouder aan schouder met de bevolking. In de woorden van Jesaja 43:2 ligt kracht: ‘Moet je door het water gaan – Ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien.’ Met geloof als kompas zal het Syrische volk sterker dan ooit de rampen overwinnen.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u