In de Pakistaanse stad Jaranwala werden in augustus zesentwintig kerken verwoest en talloze huizen van christenen in brand gestoken. Ds. Rien Mulder (deputaat diaconaat) en Erjan van der Linde (diaconaal consulent) brachten in december 2023 een werkbezoek aan dit noodhulpproject. Ze spraken met slachtoffers van de aanval. Indrukwekkend en aangrijpend. Maar ze zagen ook wat onze noodhulp, waar u en jij aan bijdroegen, betekende.

Persoonlijke verhalen

In vier verschillende kerken ontmoetten ze zo’n vierhonderd mensen. Tien daarvan vertelden hun persoonlijke vluchtverhaal. “De angst was voelbaar. Emoties ontbraken niet. Telkens spraken we de mensen bemoedigend toe met het Woord van God, baden voor hen en gaven ze Gods zegen mee.”

Een vrouw vertelt haar vluchtverhaal
Vluchten met een baby

Een jonge moeder vertelde dat ze net was bevallen was en met haar pasgeboren baby moest vluchten. “Iedereen was bang. Ik maakte me grote zorgen om mijn dochtertje.” Ze pakte wat babyspullen bij elkaar en moest de stad uit. De rikshachauffeurs (taxichauffeurs) wilden haar niet meenemen, ook uit angst. Met steun van elkaar lukte het om de stad Jaranwala uit te komen. Ze verborg zich in de suikerrietvelden. Later hoorde ze dat haar huis was platgebrand.

Deze vrouw moest vanuit haar kraambed vluchten
Puinhopen en herstel

De volgende dag werd het werkbezoek voortgezet. In nog vier kerken kwamen in totaal ongeveer vijfhonderd mensen samen. Deze kerken stonden in de dorpen vlak buiten de stad. Evenals de vorige dag werden aangrijpende verhalen verteld en zagen de beide bezoekers zwartgeblakerde kerken. Maar ze zagen ook wat de lokale partner YWAY al gedaan had aan herstelwerkzaamheden.

Hoop en bemoediging

“We bezochten een huis waar alles nog zwartgeblakerd en kapotgeslagen was. Vreselijk om te zien. Op de muren hadden bezoekers leuzen geschreven als ‘God is liefde’ en ‘de hoop blijft’. Dat is ook wat wij met ons bezoek willen: hoop geven.”

De mensen die we spraken, voelden zich bemoedigd: “Jullie aanwezigheid hier geeft ons hoop. Jullie zijn de eerste geestelijken die ons na de ramp komen opzoeken. Nu weten we echt dat de christenen buiten Pakistan aan ons denken.”

Bid voor ons

Guslam is een jonge vrouw, die met haar familie in een islamitisch dorp in de buurt van Jaranwala woont. Haar vader koos er bewust voor om in dit dorp te blijven en niet in een christelijke wijk te gaan wonen. ‘God laat ons hier wonen voor het christelijk getuigenis. Daarom leven we daar.’ Wat een geloofsvertrouwen en bemoediging, ook voor ons in Nederland!

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u