Het jaar 2022 is afgesloten. Hier  kunt u zien wat er per project is binnengekomen. Voor de projecten gaf u ruim € 538.000 (voorlopige cijfers). Dat is iets om samen heel dankbaar voor te zijn. Daarbij kreeg het ene project soms iets te weinig en het andere wat te veel. Zoals u weet helpt dan het ene project het andere. En als dat niet lukt, zijn daar nog wat extra middelen, om zo toch alle projecten van de benodigde middelen te voorzien. Aan het einde van het jaar kunnen we blij melden dat elk project kon worden voorzien van wat we hadden afgesproken.

In het overzicht op deze pagina ziet u de inkomsten per project.

Stijgende lijn

De inkomsten op noodhulp zijn wat grillig. In 2022 kwam er ruim € 638.000 binnen op 3 noodhulpacties (voorlopige cijfers). We kunnen op deze wijze ons steentje bijdragen in de nood van de wereld. U vindt daarvan onder andere in onze nieuwsbrieven diverse voorbeelden.

Al met al stijgen de inkomsten voor diaconaat in de loop van afgelopen jaren. Dat geeft ons veel verantwoording om de gaven goed te besteden. Mocht u hierover vragen hebben, dan staan we u graag te woord.

Kies een project voor 2023

Het aantal projecten van diaconaat groeit, zoals u kunt zien in ons projectenmagazine 2023. U kunt het projectenmagazine 2023 hier downloaden. Mocht u die liever via de post willen ontvangen, mail dan naar diaconaat@cgk.nl.

Het zijn projecten die we samen als kerken dragen. Graag zetten we een streep onder samen. We doen het zendingswerk samen, maar ook het diaconale werk. Samen in de naam van Jezus!

Een aantal diaconieën heeft zich voor 2023 garant gesteld voor een project of voor de helft ervan. Dit zijn voor ons belangrijke toezeggingen! Wilt u dat ook overwegen? U kunt er eventueel over overleggen met onze diaconaal consulent, ds. Erjan van der Linde. Mail dan naar e.vanderlinde@cgk.nl.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u