U herinnert zich ongetwijfeld de zware aardbevingen in Turkije en Syrië in februari dit jaar. Er waren duizenden doden te betreuren, er waren veel gewonden en veel woningen en bezittingen waren verwoest. Diaconaat startte een noodhulpactie en daar werd ruimhartig op gegeven. We zijn gaan samenwerken met First Hope Association, christenen die als barmhartige Samaritanen te werk gaan. Via deze partner in Turkijke is er al veel tot stand gekomen.

Dank voor uw steun!

Met ‘we’ bedoelen we ook echt ‘we’: onze partner in Turkije, Diaconaat in Veenendaal, al die diakenen die besloten een noodhulpcollecte te houden (u!) en al die gemeenteleden die gaven. Hartelijk dank aan al die gulle gevers!

Kerstactie voor de aardbevingsslachtoffers

Rond kerst willen we opnieuw een gebaar maken. Wilt u helpen en nog eens collecteren voor de slachtoffers van de aardbeving? Samen met het geld dat nog in ons noodhulppotje zit, gaan we nu nog drie dingen ondersteunen: onderwijs, winterhulp en een containerkeuken.

Onderwijs

Door de aardbeving zijn veel schoolgebouwen ingestort. Veel kinderen krijgen geen onderwijs meer. We geven € 30.000 voor het uitdelen van zo’n tweeduizend educatieve pakketten, om kinderen en ouders te helpen zich verder te ontwikkelen.

Winterklaar maken

Onze partner First Hope spant zich in om de getroffenen in verschillende steden te voorzien van middelen om de koude winter door te komen. Zij bezorgen regelmatig voedsel, hygiëneproducten, babypakketten, water, winterkleding en diverse artikelen voor vrouwen en kinderen in nood. Veel mensen komen hulp vragen voor ouderen, voor mensen met een handicap en vooral voor gezinnen met baby’s.

Wij dragen bij aan deze hulp. Ter voorbereiding op de winter zetten we in op het voorzien van winterkleding, jassen, brandhout, kolen, kachels en dekens. Ons doel is om 2.500 gezinnen te helpen in het winterseizoen. Hiervoor geven we als diaconaat € 80.000 van de benodigde € 275.000.

Containerkeuken

In de eerste maanden na de aardbeving werden er veel warme maaltijden en droogmaaltijden verstrekt. Op deze manier hebben we aan veel mensen voedselhulp kunnen geven. Omdat het bezorgen van de maaltijden logistiek ingewikkeld is, zijn er centrale containerkeukens geplaatst. Zo’n container heeft de capaciteit om maaltijden voor 350 personen te verzorgen.

Er zijn tien containers nodig, waarvan twee in de provincie Hatay. Een container kost € 30.000. Diaconaat financiert één van de benodigde containers.

Kerstactie voor Turkije

Met de eerdere giften uit onze kerken kunnen we deze drie projecten steunen met een bedrag van € 140.000. Onze partner geeft aan dat er nog veel meer hulp nodig is om de koude winter door te kunnen komen en meer containerkeukens te kunnen plaatsen.

Wilt u helpen en nog eens collecteren voor de slachtoffers van de aardbeving?

Er is nog veel nodig, zeker nu de winter voor de deur staat.

Onze partner schrijft: ‘Veel mensen komen tot Christus of zoeken een plaatselijke kerk om meer over Jezus te leren, wat ons allemaal vreugde en hoop brengt.’

Blijf alstublieft voor ons bidden en bid voor de vrede in het Midden-Oosten. Bid voor slachtoffers en hulpverleners in de getroffen gebieden.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u