Opnieuw vragen we uw aandacht voor de noodhulp Mozambique. Er zijn veel noden in de wereld die om onze aandacht vragen en we hebben keuzes te maken. Toch willen we u vragen om de nood van Mozambique ter harte te nemen en er als kerk een collecte voor te houden of individueel te doneren. In de provincie Zambezia, waar ons partner CODESA en de Bijbelschool EBOM zijn gevestigd, is de nood hoog.

De tropische storm Freddy, die twee keer in een maand tijd over het zuiden van Afrika raasde, liet een spoor van vernieling achter in Mozambique. Grote delen van het land zijn overstroomd en die overstromingen veroorzaken aardverschuivingen. Gebouwen zijn verwoest en daken van huizen gerukt. Er is veel ontreddering en nood.

Ingrijpende gevolgen

Naar schatting heeft de storm vierhonderd mensen in zuidelijk Afrika het leven gekost. Zeker 200.000 mensen in Mozambique hebben geen huis meer. In veel delen van het land is de stroomvoorziening uitgevallen en werkt ook het telefoonnetwerk niet meer.

Voedsel en noodhulp

Via onze partner CODESA willen we hulp bieden juist daar waar de nood erg hoog is: daar waar mensen geen dak boven hun hoofd hebben, geen eten en sanitaire voorzieningen. We willen helpen met voedsel, medicijnen, tenten en andere noodzakelijke zorg. Helpt u mee?

Zo kunt u helpen

Bid mee voor de getroffenen en hulpverleners. Giften kunnen overgemaakt worden op IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau o.v.v. noodhulp Mozambique. Als uw gemeente een actie voor dit noodhulpproject houdt, kunt u uw gift ook naar uw diaconie overmaken. Tenslotte kunt u helpen door deze oproep te delen met uw familie, vrienden, collega’s en buren. Hartelijk dank!

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u