Woningen, scholen, ziekenhuizen, waterinstallaties, elektriciteitscentrales: niets in de Oekraïne blijft gespaard onder raketaanvallen en bombardementen van de Russen. Veel Oekraïners zijn inmiddels gevlucht. Veel vrouwen en kinderen vertrekken, mannen blijven achter om te vechten. Diaconaat CGK helpt de vluchtelingen, met name in Hongarije, waar er zo’n 500.000 verblijven. ‘Deze noodhulp is onverminderd nodig,’ zegt diaconaal consulent Erjan van der Linde. ‘Diaconieën zouden kunnen overwegen nog eens een collecte hiervoor te houden.’

Heftig en aangrijpend

Noodhulpcoördinator Hielke Zantema: ‘Ik was aan de Hongaarse grens, waar duizenden vluchtelingen per dag de grens over komen, met name vrouwen en kinderen. Zij vertellen heftige verhalen over bombardementen en het gedwongen achterlaten van hun echtgenoten en vaders. Ze zagen het niet aankomen: niet dit, niet op deze schaal en niet op deze vreselijke manier. Het zijn verhalen die mij aangrijpen. Maar ik moet aan de slag, want er is werk te doen. Hulp bieden geeft hoop. Het is het minste wat ik – wat we – kunnen doen.’

Cash transfers voor de meest kwetsbaren

Met partners ter plekke helpt diaconaat CGK vluchtelingen op locatie. Hoe? Al enige tijd blijkt het geven van cash transfers via een tegoed op een creditcard een goede manier. Maandelijks krijgen de meest kwetsbare ontheemden een tegoed dat ze kunnen opnemen in Oekraïne of een van de buurlanden. Alleenstaande moeders met kinderen krijgen prioriteit, net als ouderen en gezinnen met meer dan drie kinderen. Het blijkt dat op deze wijze vluchtelingen geholpen worden met eerste levensbehoeften via de plaatselijke middenstand. Dan zijn de aanvoerlijnen kort, de lokale mensen worden ingeschakeld bij de hulp en contacten zijn snel gelegd. Bijkomend voordeel is dat vluchtelingen keuzes kunnen maken in het belang van hun gezin.

Hartelijk dank voor uw steun

Bid mee voor de getroffenen en hulpverleners. Giften kunnen overgemaakt worden op IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau o.v.v. noodhulp Oekraïne of – in het geval van een actie in uw gemeente voor dit noodhulpproject – op het rekeningnummer van uw diaconie. Hartelijk dank!

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u