In april 2023 brak in de hoofdstad van Soedan, Khartoem, een conflict uit tussen de Soedanese strijdkrachten en de Rapid Support Forces. Inwoners moesten noodgedwongen hun woonplaats verlaten en mensen die al eerder alles waren kwijtgeraakt, moesten opnieuw op de vlucht. Miljoenen mensen hebben hun toevlucht gezocht in de buurlanden Tsjaad, Egypte, Ethiopië en Zuid-Soedan.

Zuid-Soedan is een van de grootste opvanglanden voor vluchtelingen in Afrika. Het land biedt onderdak aan meer dan een miljoen vluchtelingen, waaronder meer dan 800.000 uit het buurland Soedan.


“De hongersnood staat in Zuid-Soedan op het hoogste niveau. Het water staat mensen aan de lippen. Het is een kwestie van leven of dood.”

— Kees-Jan Hooglander, deputaat diaconaat, werkzaam bij ZOA

Voedselzekerheid

Volgens hulpverleners zal de voedselzekerheid in Zuid-Soedan verder verslechteren. 1.13 miljoen mensen (59% van de bevolking) zal waarschijnlijk te maken krijgen met acute voedselonzekerheid of hongersnood.

De belangrijkste oorzaken van de het gebrek aan voedsel zijn de politieke instabiliteit, het opraken van de oogsten, de hogere voedselprijzen en de aanhoudende instroom van (terugkerende) vluchtelingen uit Soedan.

Het verhaal van Achai Makwat Dong

Achai is 35 jaar oud. In augustus is ze teruggekeerd naar Zuid-Soedan. Ze woonde in het midden van Soedan. Ze waste kleren voor andere families, haar man is soldaat in Zuid-Soedan. Van haar acht kinderen is er een overleden.

Tijdens haar vlucht is ze bij de grens met Zuid-Soedan uit een auto gezet. Daarna heeft ze vijf dagen en nachten gelopen naar Aweil. Zuid-Soedanezen namen haar gevangen, hebben haar in elkaar geslagen, haar handen op haar rug gebonden en beroofd. Haar zevenjarige zoon is ontvoerd.

Race tegen de klok

Kees-Jan: “We zijn gestart met het bieden van noodhulp. Een race tegen de klok vanwege het regenseizoen, dat dit jaar vroeg gestart is. Het is haast een onmogelijke opgave om uit de honderdduizenden mensen die verschrikkelijke honger hebben, vijftienduizend meest kwetsbaren te selecteren. We beperken ons tot een aantal dorpen waar relatief de meeste mensen uit Soedan zijn aangekomen.

Normaal gesproken zie je wel die inslag om elkaar te helpen, maar nu is dat op veel plaatsen in Aweil niet het geval. Het water staat mensen aan de lippen. Het is een kwestie van leven of dood. Vluchtelingen uit Soedan komen vaak in vreselijke omstandigheden terecht. Ze worden uitgesloten en hebben helemaal niks.

Hulp van diaconaat

Diaconaat heeft besloten om noodhulp te geven. We roepen de kerken op om een collecte te houden voor Zuid-Soedan. Bid mee voor de getroffenen en hulpverleners.

Collectes en giften kunnen overgemaakt worden op IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau o.v.v. noodhulp Soedan. Als uw gemeente een actie houdt voor dit noodhulpproject, kan uw bijdrage ook overgemaakt worden naar de diaconie van uw kerk.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u