De wrede oorlog die begin 2022 in Oekraïne uitbrak, duurt voort tot op de dag van vandaag. Honderdduizenden mensen zijn hun huizen ontvlucht vanwege het oorlogsgeweld. Anderen hebben vanwege armoede of ouderdom geen andere keus dan in levensgevaarlijke situaties te blijven.
Deputaten diaconaat startten een noodhulpactie en daar werd door onze kerken goed op gereageerd. Tot nu toe kwam er zo’n € 450.000 binnen. In dit verslag beschrijven we de belangrijkste besteding van dit noodhulpgeld. Een deel is nog niet besteed. Dat zal dit jaar nog gebeuren.

Aan het begin van de Russische invasie werd vooral in het noord-oosten van Oekraïne gevochten, in de provincie Tsjernihivska, net boven Kiev. Veel openbare en particuliere eigendommen werden verwoest. Met de winter in aantocht, waarin de temperaturen kunnen dalen tot twintig graden beneden het vriespunt, betekende dat voor veel huishoudens een kwetsbare en gevaarlijke situatie.

Vanaf april 2022 ondersteunden we partners in het land die helpen met voedsel, medicijnen en noodzakelijke zorg. Vanaf juni zijn we ons gaan richten op het herstellen van beschadigde huizen. Het grootste deel van de financiële hulp is besteed aan veilige woningen voor ongeveer zeshonderd door oorlog getroffen vrouwen, mannen en kinderen.

Hoewel de Russische troepen sinds april 2022 niet meer aanwezig zijn in dit gebied, was er wel geregeld de dreiging van luchtaanvallen en mogelijke invallen, met onder andere stroomuitval tot gevolg. Dat bemoeilijkte het herstelwerk.

Hoe gingen onze partners te werk?

Allereerst kwam er een selectie van begunstigden en een registratie met een gegevensverificatie bij de lokale overheid. Daarna vond een technische schade taxatie plaats en vervolgens werd met de  hulp van lokale ondernemers het herstel verzorgd en vond er een eindcontrole plaats.

Er werd gepland dat we zo’n 150 huishoudens konden helpen met het herstellen van de huizen die oorlogsschade hadden opgelopen. De reparaties kostten gemiddeld € 1.675 per huishouden. Door ramen, deuren, daken en verwarmingssystemen te repareren werden de gezinnen beschermd tegen de winter. Niet overal was de schade even zwaar. Er werd rekening gehouden met de verschillende behoeften en de hulp ging zoveel mogelijk naar de meest kwetsbare huishoudens. Daarbij werd er goed op gelet dat er geen conflicten binnen de gemeenschap ontstonden.

Het verhaal van Oleksandr en Kateryna

In februari 2022 werd tijdens een beschieting het huis van gepensioneerden Oleksandr en Kateryna beschadigd. Het werd onbewoonbaar door de gebroken ramen en deuren. Ook het dak, een muur en de verwarmingsinstallatie waren beschadigd. Oleksandr: ‘Dankzij jullie financiële steun kregen we een nieuwe verwarmingsketel, werd het dak gerepareerd, de muur hersteld en nieuwe deuren en ramen geplaatst. Dat konden we niet zelf betalen. Ons pensioen samen is ongeveer zestig euro per persoon en dit geld is alleen voldoende voor de meest noodzakelijke spullen en medicijnen.’
Ondanks zijn leeftijd deed Oleksandr Dyuba veel reparaties zelf. Dit maakte het mogelijk om een deel van het geld te sparen en bouwmaterialen aan te schaffen voor herstelwerk binnenshuis. Het echtpaar is zeer tevreden over de geboden hulp en ondersteuning.

Het verhaal van Yuriy en Oksana

Het huis van Yuriy en Oksana werd op de laatste dag van februari 2022 beschoten door Russische troepen. Op deze dag lag het dorp massaal onder vuur. Het luchtwaarschuwingssysteem deed het niet op dat moment en waarschuwde de bevolking niet. Er vielen veel slachtoffers, de zeventigjarige moeder van Oksana werd ernstig gewond. Het huis waarin het echtpaar met vier kinderen woonde, werd binnen enkele minuten een puinhoop. Het dak, de ramen en muren werden aanzienlijk beschadigd.
De familie had geen geld om het huis te restaureren, omdat twee leden van de familie verschillende dure operaties ondergingen. Het gezin werd gedwongen om tijdelijk onderdak te zoeken, zonder hoop voor de winter naar hun huis terug te kunnen keren. Door onze hulp werden herstelwerkzaamheden toch mogelijk. Het dak werd volledig hersteld en vernielde ramen en deuren werden vervangen en het gezin kon terugkeren naar hun huis! Volgens Oksana had de familie het huis niet alleen kunnen restaureren. Deze hulp was erg belangrijk voor het gezin, het gaf hun kracht en optimisme om door te leven en hun leven weer op te bouwen na alle vijandelijkheden.

Evaluatie

Nadat het werk was afgerond, kregen de deelnemers een vragenlijst voor de evaluatie van het werk. Die werd door 97% van de begunstigden ingevuld. Bijna 93% van de respondenten deelden mee dat zij tevreden tot zeer tevreden waren met de reparatie van het huis. Op de vraag of leefomstandigheden nu voldoende waren voor de winter antwoordde de helft ‘ja’ en dertig procent ‘in de meeste gevallen’.

Dankbaar

Als diaconaat CGK zijn we dankbaar dat we naar het Schriftwoord konden helpen wie geen helper heeft (Psalm 72). Er is veel gebrokenheid in deze wereld. En in de situatie van Oekraïne is alle leed nog lang niet voorbij. Laten we bidden om vrede, vooral om de vrede van God, die alle begrip te boven gaat.

Laten we ook danken voor wat we met elkaar konden doen in dit land. We kunnen niet overal helpen, maar we dragen bij naar ons vermogen. Dat mag ons ook dankbaar naar onze God en Vader maken voor wat we deden. We mogen zijn handen en voeten zijn.

Als diaconaat CGK konden we hulp op deze schaal geven door al de bijdragen van kerken en individuele leden. Dank u wel!

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u