Impact

De zorg voor vluchtelingen is een voluit Bijbelse opdracht. Mensen die daar in deze situatie gehoor willen geven, laten daarmee ook iets zien van de ontferming die Christus heeft over mensen in nood. Dat verdient steun, ook vanuit het diaconaat! Maar het vraagt ook wijsheid. Want de particuliere opvang van vluchtelingen brengt lastige vragen, dilemma’s en zelfs risico’s met zich mee. Eén van die aspecten is bijvoorbeeld dat de opvang voor langere tijd nodig kan zijn en dat niet iedereen zich bewust is van de impact daarvan op de gezinssituatie.

Werk samen

Niet iedereen heeft qua huisvesting en gezinsomstandigheden een goede situatie om vluchtelingen op te vangen. Veel burgerlijke gemeenten bereiden grootschalige en langdurige opvang van vluchtelingen voor. Ons nadrukkelijk advies is om opvang van vluchtelingen in ieder geval in samenwerking met de gemeentelijke overheid vorm te geven.

We willen u vooral adviseren om ondersteuning te bieden aan Oekraïense vluchtelingen die in georganiseerde opvang terecht komen. Dat is voor de meeste mensen beter te doen en langer vol te houden dan opvang thuis en kan ook op langere termijn heel goed vanuit de plaatselijke kerk worden gedaan.

Mensen die wel vluchtelingen in huis nemen, adviseren we om zich goed te laten informeren. En het maakt natuurlijk een groot verschil of u mensen opvangt die u totaal niet kent of dat het mensen zijn waarmee u via een project of stichting in Oekraïne al contact had.

Informatie

Heeft u te  maken met de opvang van vluchtelingen of krijgt u daar als diaconie vragen over? Raadpleeg dan, liefst vooraf, vooral de informatie van de Rijksoverheid, stichting Gave en Vluchtelingenwerk Nederland:

Hulp aan Oekraïners: wat kan ik doen? | Russische inval in Oekraïne | Rijksoverheid.nl

Hulp voor Oekraïense vluchtelingen | Gave

Ik bied huisvesting aan Oekraïense vluchtelingen (vluchtelingenwerk.nl)

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u