Veel diaconieën zijn plaatselijk betrokken bij SchuldHulpMaatje. Onlangs verscheen het jaarverslag en jaarbericht van SchuldHulpMaatje, waarin te lezen valt wat SchuldHulpMaatje in 2022 heeft bereikt.

 Zelfvertrouwen en eigenwaarde

SchuldHulpMaatje kon vorig jaar nog meer mensen eerder, beter en sneller helpen. Bijna tienduizend mensen kregen persoonlijk hulp bij hun financiële problemen van de Maatjes. Melvin is één van hen. Sinds drie jaar helpt Maatje Dries hem om overzicht te krijgen over zijn financiën en schuldenvrij te worden. Maar het contact betekent voor Melvin nog veel meer: hij heeft zijn zelfvertrouwen en eigenwaarde weer terug. Lees het verhaal van Melvin en andere hulpvragers op schuldhulpmaatje.nl/ervaringsverhalen.

 Alert blijven

Wie de informatie uit dit jaarverslag op zich laat inwerken, beseft hoe belangrijk dit werk is. In de vooruitblik op 2023 staat dat het risico groot is dat armoede zich verdiept en dat in de komende jaren meer mensen te maken krijgen met een stapeling van schulden. Daarom blijft het ook voor diaconieën belangrijk om alert te blijven op signalen van armoede, zoals we die in onze handreiking voor financiële diaconale ondersteuning hebben weergegeven: financiële steun | CGK.

Stel de vraag: red je het wel? 

Hulpvragen komen immers niet altijd vanzelf binnen. Tom Kolsters van SchuldHulpMaatje geeft enkele tips om hiermee aan de slag te gaan

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u