Afgelopen juni werd de dam bij de door Russische troepen gecontroleerde stad Nova Kachovka, in de zuidelijke Oekraïense regio Kherson, verwoest. We horen dit uit de nieuwsmedia en plaatsen dit in het kader van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Maar wat betekent dit voor de getroffen mensen?

Zonder hulp

Ongeveer 17.000 mensen bevonden zich in de directe kritieke zone, daarvan is een kwart geëvacueerd. Maar niet iedereen was in de gelegenheid of wilde weg, ondanks de gezondheidsdreigingen.
Dit alles maakt de waterproblematiek alleen maar groter. Want ook in het bevrijde khersongebied, aan de andere kant van de Dnjepr zijn een aantal dorpen die afgesloten zijn van het waterleidingsnet die geen hulp krijgen. Deze dorpen leven al maanden zonder normale elektriciteit en goed werkend drinkwatersysteem door de oorlogshandelingen.

Waterzuiveringssysteem

We hielpen in de regio Kherson al eerder via de organisatie Metadidomi (zie Doorgeven september 2022). Kartrekker Leander van Gorsel vertelt: ‘De kerk waar wij geweest zijn, en waar vanuit de hulp aan die dorpen geboden wordt, is nu ingezet als opvang voor mensen waarvan de huizen volledig ondergelopen zijn.
Vorig jaar zijn we in contact gekomen met een bedrijf op Urk dat waterzuiveringssystemen kan leveren en die erg begaan is met de nood in Oekraïne. Met de hulp van diaconaat CGK konden we nu tien waterzuiveringssystemen aanschaffen voor de getroffen gebieden. Dit om het uitbreken van grote ziektehaarden te kunnen tegengaan.
Elk systeem kan een dorp van schoon drinkwater voorzien. Er zijn een tiental kerken en opvanglocaties in het gebied waar de overstroming plaatsvindt waar een waterzuiveringssysteem geplaatst kan worden.’

Hartelijk dank

Dankzij uw steun voor de noodhulpactie voor Oekraïne zijn we in staat om deze hulp te bieden. Namens de geholpenen: hartelijk dank!
Deze noodhulpactie loopt nog steeds. Wilt u meer lezen of doneren? Ga naar de pagina van deze noodhulpactie … 

Dit bericht verscheen in de diaconaatnieuwsbrief van juli/augustus 2023. Bekijk hier de nieuwsbrief 

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u