Christenen in Pakistan zitten in een minderwaardige positie. De meesten zijn nakomelingen van Dalits en behoren tot de arme onderlaag van de samenleving. Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Niet alleen omdat ze een minderheid vormen in een land vol moslims, maar ook omdat ze weinig kennis hebben over hun eigen geloof. Angst maakt vaak een groot onderdeel uit van hun leven. In Pakistan is naar schatting tachtig procent van de straat- en rioolreinigers christen. Mensen vermijden doorgaans om hen de hand te schudden, vriendschap met hen te sluiten en zelfs om met hen te eten of te drinken. Christenen worden gezien als tweederangsburgers. Onder christenen is veel armoede en ontbering, soms zelfs slavernij. Discriminatie komt op veel terreinen voor. Kerken worden streng in de gaten gehouden en zijn in het verleden meermaals doelwit geweest van terroristische aanslagen. In Pakistan worden christenen heel vaak vervolgd door de wet op de godslastering. Op de ranglijst christenvervolging staat Pakistan op de zevende plaats.

Tijdens een werkbezoek in 2023 zagen we veel nood, in het bijzonder ten aanzien van schoon drinkwater. Dat is niet voorhanden. Als er al een kanaal binnen een loopafstand van een uur is, is dit vervuild water.

Daarom helpt diaconaat CGK een aantal gemeenschappen met een waterfiltersysteem. Inmiddels is de eerste opgeleverd en wel in Nasrit Colony. Wat een feest was de opening! Er was zoveel gebeden om ‘beter water’. En dat komt nu zomaar uit de kraan, net naast de kerk. Wat wordt God gedankt voor deze voorziening in hun noden.

Er wachten nog vijf dorpen op een waterfiltersysteem. Helpt u mee? Voor meer informatie en doneren: www.cgk.nl/pak151

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u