De synode heeft besloten een taakgroep in te stellen die onder meer de opdracht heeft gekregen om het onderling gesprek op diverse niveaus binnen de kerken te stimuleren. De taakgroep kreeg tevens de opdracht om classes en kerkenraden te adviseren over het gesprek op het gebied van vrouw en ambt. Waar nodig is de taakgroep geroepen om dat gesprek te begeleiden. Verder zal de taakgroep spreken met kerkenraden die vrouwelijke ambtsdragers hebben bevestigd of overwegen dat te gaan doen.

Deputaten vertegenwoordiging delen u mee dat de samenstelling van de taakgroep onlangs is vastgesteld en dat de taakgroep met haar werkzaamheden kan beginnen. De taakgroep is beschikbaar voor ondersteuning van kerkenraden en classes. Kerkenraden en classes die daarvan gebruik willen maken, kunnen dat laten weten aan de secretaris van de taakgroep, br. H. de Hek (bert.de.hek@gmail.com).

Namens deputaten vertegenwoordiging,

ds. S.P. Roosendaal

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u