Al 45 jaar organiseert een werkgroep vanuit onze kerken  vakantiereizen voor mensen met een lichamelijke beperking, of ouderen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen. Het gaat om:

  • de vaarvakantie met de Prins Willem Alexander (PWA)
  • de vakantieweek 25+
  • de vakantieweek in het Nieuw Hydepark (NHP) in Doorn.

Vanaf 2022 zijn de maatregelen voor COVID 19 versoepeld. In 2022 zijn twee reizen georganiseerd en we willen onder Gods Zegen vanaf 2023 alle drie de reizen weer opstarten. 

Uw bijdrage aan een aangepaste vakantie

De kosten voor dit soort reizen zijn hoog en de inkomens van wie meegaan zijn laag. Daarom willen we u vragen ons te helpen een deel van de kosten te helpen dragen. Het gaat in het geheel om een bedrag van tussen de € 25.000 en € 30.000.

De werkgroep is blij met de diaconieën die ons al jaren een jaarlijkse bijdrage verstrekken. Hartelijk dank daarvoor! We willen opnieuw een beroep op u doen. Wilt u ons steunen?

U kunt uw jaarlijkse en/of incidentele bijdrage storten op rekening NL 87 INGB 0005937473 t.n.v. de penningmeester RLG, p/a Oesterstraat 34 te Zierikzee.

Meer informatie over de werkgroep en de reizen vindt u op de pagina van de werkgroep RLG-Reizen

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u