Recent bracht diaconaat een werkbezoek aan ons voedselzekerheidproject in Mozambique.

De inwoners van Mozambique zijn wat voedselvoorziening betreft grotendeels afhankelijk van wat zij zelf op een stukje grond kunnen verbouwen. De christelijke organisatie CODESA helpt gezinnen hun kennis over duurzame landbouw en ook over voeding te vergroten. En dat lijkt te werken! Vrouwen en mannen die een training van Codesa hebben gevolgd en die kennis toepassen, hebben meestal een viermaal grotere oogst dan voorheen. Wat niet nodig is voor eigen levensonderhoud, verkopen zij op de markt.

Gouverneur vraagt om gebed

CODESA bereikt ongeveer honderdtachtig grote en kleine (kerk)gemeenschappen. CODESA wordt door de lokale gemeenschap in de provincie Zambezia zeer gewaardeerd, vertelde de gouverneur die we bezochten. De gouverneur vroeg om voor hen te bidden, zodat ze vervuld zouden zijn van de Heilige Geest en wijsheid zouden ontvangen over hoe te handelen.

Overleg met de gouverneur
Voldoende voedsel

CODESA heeft een landbouwdeskundige en een voedingsdeskundige in dienst. Zij werken nauw samen, zodat de aansluiting van landbouw en voeding optimaal is. Wat niet nodig is voor eigen gebruik, kan verkocht worden op de markt. Een van de coördinatoren  zei het heel treffend: ‘Door de Bijbelstudies hebben we nu divers en voldoende voedsel op de markt!’

ds. Erjan van der Linde, Hans de Jongen en de teams van CODESA en Tearfund Mozambique
ds. Erjan van der Linde, Hans de Jonge en de teams van CODESA en Tearfund Mozambique
Bijbels onderwijs

We werden door enthousiaste groepen mensen in de dorpen ontvangen, soms wel van duizend of meer personen. Ze vertelden enthousiast hoe het onderwijs vanuit de Bijbel werkte voor de landbouwopbrengst. Het verhaal van de vijf broden en twee vissen stimuleerde hen om veel opbrengst van God te verwachten, zodat er voldoende te eten was. En telkens was het de vraag: dominee, deel het Woord van God met ons.

 Een jong lid van de gemeenschap Nicoadala deelt haar verhaal
Een jong lid van de gemeenschap Nicoadala deelt haar verhaal

Hartverwarmend. Ons project werkt veel uit! Wilt u ons project in Mozambique steunen?

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u

Bomen planten in de woestijn

Lees meer

Steun en training arme koffieboeren

Lees meer