De werkgroep binnenland van het deputaatschap diaconaat heeft onlangs twee nieuwe leden mogen verwelkomen: Irma Wildenbeest uit Aalten en Wim van der Lee uit Krimpen aan den IJssel. Irma heeft een jarenlange ervaring in het sociale domein en met de kerkelijke betrokkenheid op mensen die hulp nodig hebben. Wim heeft ervaring als diaken en heeft onder meer als directeur van een basisschool in een Rotterdamse wijk goed zicht op actuele vraagstukken in de samenleving.

We zijn blij dat Wim en Irma de werkgroep komen versterken. Met hun komst telt de werkgroep nu vijf leden. De andere leden zijn: ds. Rien Mulder, Ad Heystek (beiden uit Veenendaal) en Kees Kaasjager (Leerdam).

De werkgroep heeft een belangrijke adviesfunctie voor de consulent en voor het deputaatschap. De werkgroepleden denken vanuit hun kerkelijke en maatschappelijke betrokkenheid mee over actuele diaconale thema’s en over de toerusting van diakenen. Ook beoordelen en monitoren ze binnenlandse diaconale projecten.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u