Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

diaconale dag 2020 verzet naar 21 november

De diaconale dag ‘Bewogen in beweging’ wordt verzet naar D.V. zaterdag 21 november. Dat hebben het Diaconaal Steunpunt voor de GKv en NGK en het Diensten­bureau van de CGK besloten. De lande­lijke diaconale dag stond gepland voor zaterdag 21 maart, maar gelet op de ontwik­ke­lingen rond het corona­virus achten de organi­saties het verstan­diger om de dag door te schuiven. Overwe­gingen daarbij zijn het minima­li­seren van de risico’s op besmetting, mogelijke verspreiding via kerkbezoek daarna en het feit dat diakenen zich vaak richten op mensen met een kwetsbare gezondheid. Alle betrok­kenen worden persoonlijk geïnfor­meerd over het verzetten van de diaconale dag.

Op 21 november staan we stil bij de kerk als een plek waar lief en leed gedeeld wordt. De mooie momenten, maar ook de pijnlijke, bijvoor­beeld als er breuken ontstaan in relaties. We willen ontdekken wat diakenen kunnen betekenen op weg naar een kerk met hart voor iedereen. Daarbij kijken we naar de diaken als verbinder die samen­werkt met pastoraal of diaconaal bezoekers, ouder­lingen en de predikant. Hoofd­spreker op de dag is André Rouvoet. Reserveer de datum alvast in je agenda. Wij zien je graag op zaterdag 21 november op dezelfde locatie: ’t Atrium in Amersfoort.

 Heb je vragen? Neem dan contact op met Rudolf Setz (r.setz@cgk.nl) of Derk Jan Poel (derkjan.poel@diaconaalsteunpunt.nl)

Het thema van de diaconale dag is Bewogen in beweging. Het programma is gevarieerd en de workshops beloven boeiend te worden. Hoofd­spreker is André Rouvoet. De diaconale dag (voorheen diake­nendag) is verzet van zaterdag 21 maart naar zaterdag 21 november. Locatie: 't Atrium in Amersfoort.

Is jouw kerk een plek waar alle aspecten van het leven liefdevol gedeeld worden, of valt er nog wel wat winst te behalen? Tijdens de lande­lijke diaconale dag willen we ontdekken wat diakenen kunnen betekenen op weg naar een kerk met hart voor iedereen. We kijken naar de diaken als verbinder die samen­werkt met pastoraal of diaconaal bezoekers, ouder­lingen en de predikant.

Kom je ook?

Dit thema gaat niet alleen de diakenen aan. Mooi dus als je deze dag bijwoont sámen met bijvoor­beeld wijkdames, bezoek­broeders, ouder­lingen en je predikant. We hebben elkaar nodig, want een kerk zonder bloeiend diaconaat is geen kerk! Komen jullie ook? Meer infor­matie vind je op www.diaconaledag.nl. Daar kan je je binnenkort ook aanmelden voor de diaconale dag van D.V. 21 november 2020. Wie zich al had opgegven voor 21 maart, heeft een mail met infor­matie ontvangen. 

 

Print Friendly, PDF & Email